Kurz: Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 4.7 Forms & Services

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami a nástrojmi na vývoj webových aplikácií a služieb a ukázať im typické použitie týchto techník v praxi.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Účel a možnosti programovania v sieti internet / intranet, základné pojmy
 • Stručná rekapitulácia HTML/CSS a programovania na strane klienta
  • skripty – JavaScript, OOP
  • objektový model internetového prehliadača, rozdiely v prostredí Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
  • Dynamické HTML, formuláre, Cookies, Java Aplet, ActiveX
 • Základy programovania na strane servera – dynamické generovanie stránok
  • princíp činnosti internetového servera a jeho spolupráca s okolím – CGI, ISAPI
  • klasické programovanie – skripty, práca s formulármi, elektronická pošta
 • Internetové služby vo Windows (IIS)
  • inštalácia, nastavenie a použitie web servera
  • .NET Framework – význam, inštalácia, služby
 • ASP .NET – úvod do systému
  • programový kód a jeho integrácia s HTML
  • voľba programovacieho jazyka – C#, VB, JavaScript
  • klasické ASP a odchýlky v prostredí ASP .NET – jednoduché príklady a ukážky
  • základné syntaktické pravidlá a jazykové konštrukcie, OOP

2. DEŇ

 • MS WebMatrix – základný editor pre ASP .NET (zdarma)
  • funkčné možnosti a obmedzenia
  • pracovné prostredie a základy ovládania
 • MS Visual Studio – integrované vývojové prostredie pre ASP .NET
  • pracovné prostredie a jeho nastavenie, spolupráca s IIS
  • projekt a jeho zložky, úvodné nastavenia
 • Webové aplikácie
  • základné objekty – Server, Application, Session, Request, Response
  • WebForms – formuláre, ovládacie prvky, práca s dátami, grafická úprava, implementácia štý­lov
  • validačné prvky a ich použitie
  • konfigurácia a zabezpečenie aplikácie
 • Webové služby – význam, tvorba a použitie
  • typy služieb, príklady na Internete
  • ukážka vytvorenia jednoduchej služby
  • použitie služieb vo webovej aplikácií

3. DEŇ

 • Práca s databázou – Entity Framework a LINQ to Entities
  • MS SQL Server – návrh databáz a práca s údajmi – stručný prehľad, dôležité príkazy jazyka T-SQL
  • Entity Framework – dátový model, základné objekty a postupy
 • Vytvorenie vzorovej aplikácie
  • internetový obchod alebo internetové noviny – podľa záujmu účastníkov
  • vývoj, ladenie, nasadenie a správa aplikácií
 • XML – základy
  • ukážka vytvorenia a využitia XML brány k databáze
 • Bezpečnosť internetových aplikácií – záverečné odporúčania

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov webových riešení, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na vývoj komplexných webových aplikácií a služieb na platforme Microsoft .NET v prostredí internet / intranet na serveroch MS Windows (IIS).Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor