Bratislava 35

Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 4.7 MVC 5

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia so všetkými zložkami projektu typu MVC a naučia sa efektívne využívať všetky potrebné nástroje.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre tvorcov webových aplikácií, ktorí sa chcú oboznámiť s novou koncepciou vývoja komplexných webových aplikácií na prácu s databázami.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvod do MVC
  • filozofia a základné princípy webového návrhu
  • vytvorenie projektu a opis jeho častí
 • Prvé kroky s MVC
  • ViewBag – objekt na prenos informácií.
  • vytvorenie nového modelu a zaradenie do MVC
  • testovanie aplikácie
  • ostatné časti MVC (Scripts, Content)
 • Controller
  • Routers a určovanie cesty ku controlleru
  • Actions pre controller
  • parametre pre Action
  • výstupné formáty pre Action
  • určenie typu Action
  • filtrovanie Action
  • vlastné filtre pre Action

2. DEŇ

 • View
  • oboznámenie sa s technológiou Razor
  • syntax
  • HTML helpers
  • layout
  • PartialView
  • bezpečnosť
 • Model
  • pripojenie sa k databáze
  • LINQ a práca s dátami
  • validácia vstupných dát
  • uživateľom definovaná validácia
 • AJAX a JavaScript
  • čo je asynchrónne volanie a ako funguje
  • čo je jQuery a jeho vzťah k JavaScriptu
  • použitie jQuery v MVC
  • ovládacie prvky z knižnice jQuery

3. DEŇ

 • Bezpečnosť MVC
  • authentifikácia
  • autorizácia
  • cross-site skriptovanie
 • Infraštruktúra MVC
  • použitie pamäte cache
  • globalizácia a lokalizácia
  • diagnostika aplikácie
 • Testovanie aplikácie
 • Nasadenie aplikácie

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)