Bratislava 35

XML - dátové štruktúry a technológie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Základ výuky tvorí samotný jazyk XML a XML dokumenty. Veľká pozornosť sa však venuje aj sprievodným dátovým formátom a technológiám, a to najmä XML schémam – XSD, transformáciám dát – XSL / XSLT, práci s XML pomocou DOM, XmlReader a XmlWriter v prostredí Microsoft .NET Framework a pod.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre konzultantov, analytikov, programátorov a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi jazyka XML a možnosťami jeho využitia na spracovanie, prenos, publikovanie a uchovanie dát a z nich odvodených dokumentov.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvod do jazyka XML
  • problematika výmeny dát a publikovanie dokumentov
  • krátka história
  • prehľad syntaxe jazyka
 • Značkovanie dokumentu
  • elementy, atribúty
  • rezervované atribúty
  • deklarácie
 • Fyzická štruktúra
  • definovanie entity
  • entity pre definovanie znakov
  • obmedzenia
 • Logická štruktúra dokumentu – XSD – XML Schema Definition
  • štruktúra XSD
  • deklarácia elementov a atribútov
  • parametrové entity, sekcie
  • problémy spracovania XSD

2. DEŇ

 • Model dokumentu – XSD
  • analýza dokumentu
  • návrh a architektúra XSD
  • písanie a ladenie XSD
  • príklady XSD
 • Problémy „bielych“ znakov
  • normalizácia
  • medzery a nejednoznačné medzery
 • Menný priestor – Namespace
  • identifikácie, štandardy, použitie
 • Spracovanie dát XML
  • zápis a čítanie XML, spracovanie udalostí
  • stromová štruktúra údajov, manipulácie, porovnanie
  • DOM – Document Object Model
  • transformačné nástroje
 • Spracovanie dokumentu XML
  • spracovanie externých entít
  • formát XML Catalog
 • Navigácia – URL a XPATH
 • Hypertextové odkazy
  • syntax
  • rozšírenie URL
  • XPointer
  • chovanie odkazov a konflikty mien atribútov
 • Formátovanie dokumentov – XSL a XSLT – Extensible Stylesheet Language, XSL Transformations
  • XSLT
  • problémy XSD
  • XSL

3. DEŇ

 • Kaskádne štýly
  • vlastnosti
  • mapovanie a pravidlá
  • HTML a CSS
 • SGML
  • deklarácia
  • ďalšie vlastnosti XSD
  • konverzia do XML a techniky minimalizácie značkovania
 • Implementácia a podpora pre XML v prostredí Microsoft .NET Framework, ADO.NET a ASP.NET
  • prístup k XML z ASP.NET – XMLReader, XMLWriter
  • XML a DataSet
  • webové služby
  • pokročilé techniky spracovania XML

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)