Bratislava 35

Java - programovací jazyk a základné knižnice

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Podrobný výklad a praktické cvičenia ku všetkým prvkom jazyka a prehľad štandardných knižníc.

Výuka je nezávislá na špecifikách konkrétnej vývojovej platformy – Oracle JDeveloper, MS Visual J#.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začínajúcich programátorov v jazyku Java.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • História Javy, vlastnosti jazyka
 • Základné prvky jazyka, dátové typy, identifikátory, kľúčové slová, riadenie toku
 • Objektové programovanie – triedy a objekty
 • Členy v triede – atribúty a metódy, statické členy, konštanty
 • Porovnanie primitívnych a objektových dátových typov
 • Porovnanie s jazykmi C++ a C#
 • Príkazy na generovanie dokumentácie

2. DEŇ

 • Dedičnosť, abstraktné triedy, interface
 • Balíky tried, prístup k členom tried
 • Implementácia call back pomocou interface
 • Vytváranie a spracovanie výnimiek
 • Informácie o type počas behu programu
 • Vnorené triedy
 • Nastavenie prostredia, classpath, formát jar

3. DEŇ

 • Tvorba grafických aplikácií, triedy pre prácu v grafike
 • Riadenie layoutu, spracovanie udalostí grafických prvkov
 • Porovnanie starej a novej verzie knižnice awt
 • Tvorba appletov, parametre appletu, štandardné metódy
 • Bezpečnostné obmedzenia pre applet vo www prehliadačoch

4. DEŇ

 • Práca so súbormi a streamami
 • Sieťové programovanie pomocou protokolu TCP a UDP
 • Tvorba klient / server aplikácie a appletu
 • Multithreading a synchronizácia
 • Zamykanie a riadenie prístupu k spoločným údajom

5. DEŇ

 • Serializácia a riadenie serializácie členov triedy
 • Zipovanie, prístup k databázam, kolekcie
 • Ďalšie používané triedy
 • Použitie vývojového prostredia
 • Zoznámenie s technológiou beans, swing, rmi, corba, java server pages, …

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)