Kurz: Java - technológie pre pokročilých

Popis kurzu

Na kurze sa preberá tvorba grafických aplikácií, tvorba dynamických stránok na webovom serveri, vzdialená komunikácia medzi programami a niektoré ďalšie technológie podľa aktuálnych poznatkov z praxe.

Výuka je nezávislá na špecifikách konkrétnej vývojovej platformy – Oracle JDeveloper, MS Visual J#.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Tvorba grafických aplikácií – SWING
  • porovnanie s technológiou AWT
  • prehľad balíkov SWING
  • widgets – pripravené triedy – JPanel, Icon, JLabel, JButton …
  • definovanie vzhľadu okien pomocou tried Layout Manager
  • reakcie na udalosti v grafike

2. DEŇ

 • Dynamické stránky Html v Jave – SERVLETY a JSP (Java Server Pages)
  • filozofia a výhody použitia Javy na tvorbu Html stránok
  • spracovanie požiadaviek www klienta – prehliadača stránok
  • generovanie odozvy a poslanie odpovede klientovi
  • identifikácia klienta, tvorba Sessions
  • bezpečnosť, overenie hesla, zobrazovanie diakritiky

3. DEŇ

 • Komunikácia v Jave – výmena informácií medzi programami
  • princípy vzdialenej komunikácie medzi triedami
  • komunikácia pomocou TCPIP/socket, RMI, CORBA

4. DEŇ

 • Ďalšie technológie podľa požiadaviek účastníkov

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých programátorov v jazyku Java, ktorí chcú zvládnuť náročnejšie technológie, určené na tvorbu profesionálnych aplikácií.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor