Kurz: Windows 10 - správa systému

Popis kurzu

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s filozofiou a inštaláciou systému. Ďalej sa preberá správa počítača, diskov a používateľov, riadenie prístupu k systémovým zdrojom (prístupové práva), bezpečnosť systému súborov a nové služby v oblasti komunikácie a počítačových sietí. Osobitná pozornosť sa venuje nastaveniu systému a jeho prevádzkovej údržbe.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do systému, vlastnosti a stavba systému
 • Vydania systému a technické požiadavky
 • Porovnanie so staršími systémami Windows 8 a 7, prehľad noviniek
 • Používateľské prostredie a jeho nastavenie
 • Správa používateľov a používateľské profily, ich nastavenie a zálohovanie
 • Správa zariadení a tlačiarní
 • Konfigurácia systému a optimalizácia systémových nastavení, sledovanie zdrojov, riadenie procesov
 • Program Microsoft Managment Console (MMC), jeho využitie a doplnky
 • Správa diskov – partície, diskové polia, miestne a vzdialené úložiská
 • Súborové systémy a ich vlastnosti
 • Správa miestnych pravidiel
 • Konfiguračné šablóny a ich aplikácia

2. DEŇ

 • Úvod do sieťového prostredia, sieť Microsoft, Internet a Intranet
 • Webové prehliadače Edge a Internet Explorer
 • Rodičovská kontrola
 • Overovanie používateľov pomocou Windows CardSpace
 • Možnosti prevádzkovania webových služieb – stručný prehľad
 • Stručný prehľad sieťových prvkov a ich nastavení
 • Vzdialený prístup a vzdialená podpora
 • Siete typu HomeGroup a ich možnosti
 • Off-line súbory
 • Zaradenie systému do domény Windows
 • Príprava systému na zaradenie do domény Windows bez prístupu k doménovému radiču
 • Správa používateľov v doménovom prostredí
 • Používanie sieťových prostriedkov v doménovom prostredí

3. DEŇ

 • Bezpečnosť systému
 • Autentifikácia a autorizácia používateľov
 • Preberanie používateľských profilov
 • Inštalácia systému a jeho doplnkov, prechod zo starších systémov
 • Prevádzka systému vo virtuálnom prostredí
 • System Configuration – nastavenie mechanizmu zavádzania systému
 • Spustenie systému z virtuálneho disku
 • Ďalšie možnosti pri štarte systému
 • Zálohovanie a obnova údajov a systému, plánovanie zálohovania
 • Obnovenie systému z DVD a diagnostika pamäte počítača
 • Recovery Console – nastroj na obnovu systému

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s operačným systémom MS Windows 10, jeho princípmi, funkčnými možnosťami, inštaláciou, nastavením a správou na úrovni jednotlivých počítačov a v počítačovej sieti. Vhodný je aj ako úvodný kurz pre budúcich správcov systémov MS Windows Server a počítačových sietí na báze týchto systémov.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor