Unix / Linux - základy práce v systéme

Popis kurzu

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s filozofiou a základnými princípmi systému Unix / Linux, ďalej sa preberá práca so súbormi, najčastejšie používané príkazy, textové editory, riadenie tlače, základy práce v počítačovej sieti, riadenie procesov a na záver prehľad štandardného programového vybavenia systému.

Kurz je zameraný všeobecne a nie je viazaný na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix – FreeBSD alebo Linux – Red Hat, ale podľa potreby možno použiť aj iné verzie systému (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje osobitný kurz „Unix / Linux – pokročilá práca a programovanie v Shelli“, ktorý je určený pre mierne pokročilých používateľov systému.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do systému
  • charakteristika, história a smerovanie ďalšieho vývoja systémov typu Unix
  • štruktúra a základné rysy systému
 • Prvé kroky v systéme
  • prihlásenie a odhlásenie sa používateľa, zmena hesla
  • základné príkazy systému
  • elektronické manuály a ďalšia dokumentácia k systému
 • Systém súborov
  • štruktúra a hierarchické členenie, absolútna a relatívna cesta
  • práca so súbormi a adresármi
  • prístupové práva
 • Textové editory – vi
  • filozofia a prvé kroky
  • jednoduchá editácia textu, práca s blokmi
  • ďalšie možnosti editora
  • porovnanie s inými editormi – joe, pico

2. DEŇ

 • Presmerovanie I/O operácií, programový kanál
 • Vyhľadávanie súborov – find
 • Kompresia a archivácia súborov – gzip, bzip2, compress, tar, …
 • Tlač
  • miestne a vzdialené tlačiarne
  • riadenie tlačovej fronty
 • Elektronická pošta
  • programy pre prácu s elektronickou poštou – pine, mutt, elm
  • odoslanie, príjem a presmerovanie pošty
  • kódovanie a prenos binárnych súborov

3. DEŇ

 • Ďalšie komunikačné a sieťové prostriedky
  • komunikácia v rámci systému – talk, write
  • komunikácia medzi systémami – talk, telnet, scp, ssh, rlogin, rcp, rsh
  • prenos súborov medzi systémami – ftp, sftp
  • služby siete Internet – www, news
 • Procesy
  • štart a ukončenie procesov
  • zisťovanie informácií o procesoch
 • X-Windows
  • štart a zastavenie grafického podsystému
  • manažéri pracovnej plochy – KDE, GNOME, WindowMaker, BlackBox, …
  • prehľad dostupných programových aplikácií – StarOffice a pod.

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s operačným systémom Unix / Linux z hľadiska koncového používateľa, pracujúceho pri termináli alebo na osobnom počítači v lokálnej počítačovej sieti. Je vhodný aj ako úvodný kurz pre budúcich správcov systému a programátorov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Organizátor