Bratislava 35

Unix / Linux - správa systému

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými úlohami správcu systému, naučia sa používať nástroje správcu systému, vylaďovať systém pre konkrétne použitie, vytvárať používateľské kontá, inštalovať a konfigurovať systém, inštalovať a odinštalovať programové vybavenie a samostatne riešiť a odstraňovať rôzne problémy.

Veľká časť kurzu je zameraná všeobecne a nie je viazaná na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Tam, kde je to nevyhnutné, sa uvádzajú odchýlky pre konkrétny operačný systém – BSD, Sun Solaris, Linux a pod. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix – FreeBSD alebo Linux – Red Hat, ale podľa potreby možno uviesť rozdiely aj pre iné systémy (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje špecializovaný kurz s názvom „Unix / Linux – sieťové služby“, ktorý je zameraný na výstavbu a prevádzku počítačových sietí typu TCP/IP a NFS.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých používateľov operačných systémov typu Unix / Linux, ktorí budú vykonávať funkciu správcu (administrátora) systému. Je vhodný aj pre ďalších záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme a jeho službách.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Prehľad a porovnanie operačných systémov typu Unix – z hľadiska použitia a správy
  • podobnosti, rozdiely, výhody a nevýhody
 • Správa systému – úvod do problematiky
  • štruktúra operačného systému typu Unix
  • oprávnenia a nástroje správcu systému
  • základné prvky bezpečnosti systému a ich konfigurácia
 • Správa používateľov a skupín
  • vytváranie a rušenie skupín a používateľských kont
  • kontrola a zmena parametrov používateľských kont
  • nastavenie a zmena hesiel
  • nastavenie prístupových práv pre skupiny a používateľov

2. DEŇ

 • Systém súborov
  • štruktúra, hierarchia a prístupové práva
  • typy súborov, špeciálne súbory
  • vytváranie a správa systémov súborov
  • kontrola štruktúry systému súborov a riešenie prípadných problémov
 • Zálohovanie a obnova súborov a systému
  • základné pojmy a nástroje – tar, dd, gzip, …
  • rozvrh zálohovania
  • úplné a prírastkové zálohovanie

3. DEŇ

 • Správa procesov
  • pojmy „proces“ a „program“
  • príkaz ps a jeho varianty
  • štart a ukončenie procesov
  • monitorovanie, riadenie a správa procesov
  • neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov
 • Štart a zastavenie systému
  • úrovne behu systému (runlevel)
  • štart a zastavenie systému, jedno- a viacpoužívateľský režim
  • havária systému a riešenie kritických situácii

4. DEŇ

 • Inštalácia, konfigurácia a správa prídavných zariadení
  • terminály – konfigurácia a prevádzka
  • tlačiarne – podsystém pre tlač, riadenie a správa tlačovej fronty
  • diskové a páskové zariadenia – pripájanie, odpájanie, údržba a optimalizácia činnosti diskového podsystému
  • niektoré ďalšie prídavné zariadenia
 • Konfigurácia a optimalizácia jadra systému
  • štruktúra jadra systému, moduly
  • monitorovanie aktivity systému – procesor, pamäť, prídavné zariadenia
  • chybové hlásenia jadra systému
  • postup pri konfigurácii a kompilácii jadra systému
  • konfigurácia služieb systému
 • Inštalácia systému
  • postup a možné problémy – informatívne
  • možnosti inštalácie národnej podpory
 • Lokalizácia a odstraňovanie chýb v systéme, riešenie problémov
 • Inštalovanie a odinštalovanie programov – postupy a inštalačné programy
 • X-Windows – inštalácia a konfigurácia grafického prostredia
 • Komunikácia v počítačových sieťach – stručný náčrt

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)