Detail kurzu

Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Čo to znamená analyzovanie dát, čo je to kontingenčná tabuľka? Analyzovaním sa zaoberáme často, len o tom nevieme. Môže sa jednať o jednoduchý problém spočítania mesačných nákladov, alebo zistenie mesačnej tržby každého obchodníka. Skrátka sa jedná v zásade o tvorenie rôznych súčtov, počtov a priemerov. Z toho hľadiska to zvládne aj dostatočne usilovný začiatočník s pomocou obyčajného vzorca, avšak pri veľkom množstve dát mu to môže trvať aj niekoľkých hodín. Pri znalosti nástrojov, ako je napr. kontingenčná tabuľka a podmienený formát, je to spravidla záležitosť niekoľkých sekúnd. Je to práve znalosť týchto nástrojov a funkcií, na urýchlenie manuálnej a opakujúcej sa práce, ktorá odlišuje mierne pokročilého užívateľa od začiatočníka. Kurz Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých sa zameriava na dve základné časti. Prvá časť sa zameriava hlavne na tabuľky obsahujúce dáta, ktoré potrebujeme pomocou rôznych nástrojov sprehľadniť, alebo cez rôzne vzorce a funkcie ďalšie dáta dopočítať. Druhá časť sa zameriava na prehľad nástrojov a funkcií ktoré nám umožňujú tieto dáta analyzovať a poskytovať rôzne výstupy. Kurz je určený pre každého kto v práci pracuje s údajmi a potrebuje ich buď to iba sprehľadniť, alebo nejakým spôsobom spracovať. Účastník tohto kurzu by mal ovládať základnú prácu s programom Excel, a to aspoň na úrovni kurzu Microsoft Excel I. pre začiatočníkov.

Obsah kurzu

=== Práca s veľkými tabuľkami - Pokročilé tvorenie radov - Tvorba vlastného zoznamu - Automatické generovanie radu - Vlastný formát bunky - Formátovanie dátumu a času - Formátovanie čísel - Efektívne zobrazovanie dát vo veľkej tabuľke - Zoskupovanie stĺpcov a riadkov - Zachovanie viditeľnosti popisov tabuľky pri posúvaní - Zobrazenie viacerých hárkov a zošitov súčasne - Pokročilé nastavenia tlače - Nastavenie oblasti tlače - Optimalizovanie tlačenia veľkých tabuliek na jednu stranu - Nastavenie tlače hlavičiek stĺpcov tabuľky - Nastavenie tlače komentárov a chýb vo vzorcoch - Nastavenie hlavičky a päty === Vzorce a funkcie - Tvorba vzorcov a funkcií - Opakovanie základných princípov tvorby vzorca - Efektívne tvorenie funkcie - Ako funguje pomocník ku funkciám - Kontrola vzorca a funkcie - Čo je to zacyklený odkaz - Základné chybové hlásenia vo vzorci (Názov, Hodnota, odkaz), ako vznikajú a ako ich opravujeme - Sledovanie prepojenia vzorcov nástrojmi predchodcovia a následníci - Vyhodnocovanie zložitého výpočtu krok za krokom - Počítanie s percentami - Výpočet časti hodnoty - Pomer dvoch hodnôt v percentách - Techniky adresovania vo vzorci a vo funkcii - Absolútne a relatívne adresy - Kombinované adresovanie - Logická funkcia IF - Logické operácie vo vzorci - Porovnávanie čísla, dátumu, času a textu vzorcom - Úvod do funkcie IF - Vytvorenie podmieneného výpočtu pomocou funkcie IF === Podmienené formátovanie - Čo je to podmienený formát - Vytvorenie podmieneného formátu - Identifikovanie buniek, kde je formát nastavený - Správa a odstránenie podmieneného formátovania - Základné režimy podmieneného formátovania - Zvýrazňovanie extrémnych hodnôt - Farebná škála - Údajové pruhy - Ikonové sady, jednoduché nastavenia ikonovej sady === Úvod do analýzy dát - Databázová tabuľka - Čo je to databázová tabuľka - Terminológia a orientovanie sa v databázovej tabuľke - Čoho sa vyvarovať pri tvorbe databázovej tabuľky - Pokročilá práca s filtrovaním a zoraďovaním - Zoraďovanie podľa farieb písma a pozadia - Použitie vlastného zoznamu pri zoraďovaní - Filtrovanie hodnôt podľa farieb a podľa podmieneného formátovania - Použitie funkcie SUBTOTAL pri filtrovaní - Úvod do Kontingenčných tabuliek - Čo je to kontingenčná tabuľka - Zásady správnej tvorby kontingenčnej tabuľky - Zobrazenie popisov formou medzisúčtov, výhody a nevýhody tohto zobrazenia - Filtrovanie a zoraďovanie dát v kontingenčnej tabuľke - Formátovanie tabuľky s pomocou galérie štýlov - Nastavenie zobrazovania súčtov a medzisúčtov - Nastavenie počtu a priemeru údaja === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať