Green logistika

Základné info
 • Termín kurzov: 05.12.2017
 • Miesto konania: IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 174 € (145 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, kto
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ochrana životného prostredia je téma, ktorá sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do povedomia ľudí a hlavne priemyselných podnikov. Negatívne dopady logistických činností sa významnou mierou podieľajú na znečistení životného prostredia okolo nás. Preto je potrebné sa venovať otázkam, ako tieto negatívne vplyvy eliminovať.

PREČO ABSOLVOVAŤ TENTO SEMINÁR?

 • Chcete vedieť ako predchádzať tvorbe odpadov a ako znižovať náklady pri jeho spracovávaní?
 • Ako motivovať zamestnancov a celú spoločnosť k uplatňovaniu zelených myšlienok?
 • Prečo by sme sa mali zameriavať nielen na logistický systém, ale aj na zelenú a reverznú logistiku?
 • Kedy je vhodné používať vratné obaly a ako s nimi správne pracovať?

Cieľová skupina

Stredný manažment, manažéri nákupu a logistiky, vedúci odboru logistiky, vedúci nákupu a skladového hospodárstva, vedúci výroby, priemysloví inžinieri.

Obsahová náplň

08:30 – 16:00

 • Enviromentálna orientácia logistického systému
 • Odpady
 • Čo je green logistika?
 • Klasická vs. green logistika
 • Reverzná vs. green logistika
 • Vratné obaly – kedy áno, kedy nie?
 • Zelená obstarávacia výrobná logistika
 • Zelená distribučná logistika
 • Green best practice

Termíny kurzov

05.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)