Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě

Základné info
 • Termín kurzov: 21.11.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 499 Kč (2 065 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1706910 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 170691A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170691B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170691C - 7 021 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nařízení přináší nové povinnosti a instituty, zejména klade na správce požadavek samostatně vyhodnotit a zavést dlouhodobou implementaci ON, vlastní schopnost vyhodnocování, reakcí na žádosti subjektů údajů, na bezpečnostní incidenty, požadavky dotčených osob.

Očekává se zesílení dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, dramaticky se zvýší sankce, které může ukládat.

Seminář poskytne přehled o tom, jak zpracovávat osobní údaje dnes a jak od účinnosti nového nařízení, jak připravit přechod na ON – GDPR, naučí orientovat se v o ochraně osobních údajů, tj. v základních principech, pravidlech a praktických postupech podle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cieľová skupina

Obecné nařízení (GDPR) se vztahuje na všechny správce a zpracovatele osobních údajů, tedy všechny orgány veřejné správy, zřizované organizace, ovládané obchodní společnosti, školy, výzkumné instituce a další. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, občanů, klientů a ostatních osob, včetně vedoucích pracovníků, jednatelů či jiných zástupců správce zodpovědných za nastavení procesů, a nově též osob, které budou plnit roli „pověřence ochrany osobních údajů“ (vlastní zaměstnanec nebo externista).

Na semináři získáte informace, jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení. Důraz se klade na přechod na nové nařízení.

Obsahová náplň

 • právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR, novelizace – jak Obecné nařízení – GDPR nahradí „stojedničku“,
 • co je Obecné nařízení – GDPR a jeho působnost, změny oproti současnému stavu, výjimky,
 • základy Obecného nařízení – GDPR, definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců, princip publicity a diskrétnosti ve veřejné správě,
 • 7 základních zásad zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení – GDPR, principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce),
 • kroky správce pro zajištění compliance (souladu) – postup organizace při zavedení Obecného nařízení – GDPR (vstupní analýza, vyhodnocení, řešení),
 • právní tituly („právní základy“) pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití,
 • zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje),
 • práva subjektů údajů, změny a dopady (přístup, oprava, výmaz, omezení, přenositelnost, námitka),
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů, kodexy, osvědčení,
 • institut „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat,
 • bezpečnost osobních údajů: technická, organizační,
 • povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce.

Praktické situace:

 • nakládání s rodnými čísly,
 • poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy),
 • pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců),
 • osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení,
 • zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů.

Lektor:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Termíny kurzov

21.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)