DETAIL KURZU

Kurz Opatrovania detí VaV

Od:

VaV Akademy, s.r.o.

Prešov

Popis kurzu

Chcete sa stať odborníkom v oblasti opatrovania detí? Zdokonaľte sa v tom, čo vás baví a napĺňa. Získajte všetky zručnosti v priebehu akreditovaného kurzu vo VaV a certifikát, ktorý je potrebný pre prácu alebo podnikanie v tejto oblasti. Splňte si svoj sen vo VaV Akademy – vyberte si KVALITU a osvedčené vzdelávanie aj s praxou. Tešíme sa na vás!

⇒ Kurz opatrovania detí je v rozsahu 220 hod.(teore­tická, praktická časť a odborná stáž),akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obsah kurzu

⇒ V priebehu kurzu absolvujete 3 časti: teóriu (104 vyuč. hodín), prax (44 vyuč. hodín) a odbornú stáž (72 vyuč. hodín) v zariadeni starostlivosti o deti do troch rokov,

⇒ teoretickou a praktickou časťou si osvojíte potrebné znalosti pod vedením odborníkov z praxe (detských sestier, pedagógov, psychológov, právnikov),

⇒ absolvovaním odbornej stáže v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov (detských jasliach) získate potrebné praktické zručnosti. Stáž v adekvátnom zariadení je potrebné zabezpečiť si samostatne a vopred.

Cieľová skupina

⇒ záujemcom, ktorí majú záujem kvalifikovane pracovať s deťmi, a to: opatrovateľom/kám detí, budúcim matkám alebo matkám na materskej, pomocníkom pri starostlivosti o deti, vychovávateľom/kám, rodinným príslušníkom malých detí … ⇒ pre prihlásenie sa do kurzu je potrebné úplné stredoškolské vzdelanie (výučný list alebo maturita). Bez ukončenia vzdelania musí záujemca k 28. februáru 2017 dovŕšiť vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovať starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, a to najmenej 3 roky.

Poznámka k cene

Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena 249 € po využití zliav. Možnosť splátok bez navýšenia. Základná cena kurzu je 489 €.

Kontaktná osoba

Mgr. Anna Ferenčíková
+421 948 956 787
info@vav.sk

Hodnotenie
Organizátor