Java I. - pre začiatočníkov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počítačové školenie Java I. pre začiatočníkov je určené pre všetkých začínajúcich programátorov v jazyku Java. Obsahuje predstavenie objektovo orientovaného jazyka Java, inštaláciu vývojového prostredia, inštaláciu doplnkového grafického vývojového prostredia, podrobný výklad jazyka, syntaxe, štandardných knižníc a podrobné praktické cvičenia. Spolu s lektorom napíšete najprv najjednoduchší Java program, naučíte sa ako program spúšťať z príkazového riadku a z grafického vývojového prostredia. Naučíte sa všetky základné dátové typy a všetky konštrukcie pre riadenie toku programu. Výklad pokračuje spoločným písaním zložitejšieho programu s využitím naučených techník. Program napísaný spoločne prevedieme do ukážkového objektovo orientovaného programu, zoznámite sa so všetkými kľúčovými slovami jazyka Java, naučíte sa princípy objektového programovania a naučíte sa základy tvorby grafických užívateľských programov, teda aplikácií, aké bežne používate pod operačnými systémami.

Cieľová skupina

začiatočník

Obsahová náplň

Úvod do programovacieho jazyka Java

 • Čo je to Java, charakteristika jazyka, jeho výhody a nevýhody, životný cyklus java aplikácie,
 • Inštalácia JRE a JDK
 • Napísanie aplikácie, jej opis a vysvetlenie všetkých kľúčových slov, skompilovanie a spustenie aplikácie v príkazovom riadku
 • Inštalácia vývojového prostredia
 • Napísanie, skompilovanie a spustenie aplikácie vo vývojovom prostredí

Syntax jazyka

 • Práca s premennými
  • Čo je to primitív, aké typy poznáme, ako ho vytvoriť a priradiť mu hodnotu, aké operácie sú povolené, – konverzie medzi jednotlivými typmi
  • Čo je to referencia, aké typy poznáme, ako ho vytvoriť a priradiť mu hodnotu, povolené operácie
  • Čo je null
  • Reťazce a práca s nimi
  • Rozsah platnosti
 • Riadenie toku programu
  • Sekvenčne
  • Cykly – for, while
  • Podmienky – if, ternárny operátor
  • Switch case
  • Break, continue
  • Rekurzia

Java ako objektovo-orientovaný jazyk

 • Čo znamená orientovanie sa na objekty
 • Čo je trieda, členské premenné, metódy, rozhranie, balík, typ objektu, inštancia triedy, čo znamená static, final
 • Konštruktory, metódy a statické metódy
 • Konštanty
 • Princípy oop – zapuzdrenie (modifikátory prístupu), abstrakcia dát, polymorfizmus (implements), dedičnosť (extends)

Dátové štruktúry

 • Pole
 • Čo je kolekcia, iterátor
 • Aké kolekcie poznáme, aké sú ich základné charakteristiky a kedy ich použiť
 • Porovnávanie prvkov v kolekciách a ich triedenie

Riešenie príkladov

 • Práca s premennými – operácie s nimi, konverzie
 • Práca s objektmi, metódami, referenciami, použitie dedičnosti, prepisovanie a preťažovanie metód
 • Reťazce
 • Riadenie toku programu – cyklus, podmienka, switch case

Termíny kurzov

02.10.2017 - 03.10.2017

denný kurz, zľavnená cena: 106,00 EUR

Prihlásiť sa
07.10.2017 - 08.10.2017

víkendový kurz

Prihlásiť sa
09.10.2017 - 10.10.2017

večerný kurz

Prihlásiť sa
25.10.2017 - 26.10.2017

večerný kurz

Prihlásiť sa
04.11.2017 - 05.11.2017

víkendový kurz

Prihlásiť sa
08.11.2017 - 09.11.2017

denný kurz

Prihlásiť sa
27.11.2017 - 28.11.2017

denný kurz

Prihlásiť sa
02.12.2017 - 03.12.2017

víkendový kurz

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)