Linux/UNIX II. - správa a údržba systému

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz Linux/Unix II. je určený pre tých, ktorí zvládajú jednoduchú prácu s Linuxom a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti o správu a údržbu servera. Profesionálny lektor Vám odovzdá vedomosti, ktoré z Vás spravia správcu a administrátora Linux serverov. Pochopíte, prečo servery nepotrebujú grafické prostredie, dozviete sa, aké sú základné úlohy správcu a aké potrebné vedomosti správca musí mať. Okrem samotnej správy servera sa naučíte aj ako operačný systém nainštalovať a nakonfigurovať, ako ho spravovať, ako využiť jeho textové editory a ako konfigurovať balíky. Keďže server využíva zväčša viacero užívateľov, spoločne sa pozrieme na ich správu a skupiny, konfiguráciu prístupových práv. Ako správny administrátori musíte vedieť čo sa na Vašom serveri deje a byť si istý, že v prípade akéhokoľvek problému si viete svoj systém obnoviť. Preto nesmieme zabudnúť na kontrolu logov a zálohovanie systému.

Po úspešnom ukončení tohto kurzu nebude pre Vás problém nainštalovať a nakonfigurovať linuxový server do svojej vlastnej siete, do podnikovej siete alebo do dátového centra.

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do správy a údržby operačných systémov

 • Čo zahŕňa úloha správcu systému
 • Aké sú potrebné znalosti správcu systému
 • Porovnanie správy linuxových a windowsových operačných systémov
  • spôsoby konfigurácie
  • práca správcu v textovej konzole
  • práca správcu v GUI

Inštalácia operačného systému

 • Príprava inštalácie linuxového operačného systému
  • rozdelenie distribúcií
   • desktopové distribúcie
   • serverové distribúcie
   • live distribúcie
  • výber vhodnej distribúcie
   • vhodné distribúcie pre server
   • vhodné live distribúcie pre administrátorské využitie v počítačovej sieti
  • možné spôsoby inštalácie
   • offline inštalácia z CD/DVD
   • internetová inštalácia
   • vytvorenie bootovateľného USB disku na inštaláciu
  • inštalácia vo virtuálnom prostredí
   • predstavenie prostredia aplikácie VirtualBox
   • vytvorenie virtuálneho stroja
   • nastavenie hardvéru virtuálneho stroja
   • konfigurácia siete a bootovania
 • Priebeh inštalácie
  • spustenie inštalátora
   • textový a grafický inštalátor
   • bootovanie z média
  • inštalačná konfigurácia operačného systému
   • priebeh inštalácie rôznych distribúcií
  • Praktické cvičenie: inštalácia linuxového operačného systému

Poinštalačná konfigurácia

 • Konfigurácia siete
  • parametre počítačovej siete
   • nastavenie IP adresy a masky podsiete
   • nastavenie routovania
   • nastavenie DNS
  • nastavenie parametrov v rôznych linuxových distribúciách
   • konfiguračné súbory a ich umiestnenia v distribúciách
   • zmena parametrov sieťovej karty
  • statické a dynamické nastavenie sieťovej karty
   • porovnanie statického a dynamického nastavenia siete
   • protokol DHCP
   • výhody a nevýhody použitia DHCP v sieti
 • Konfigurácia hardware
  • rozdelenie hardware na cold- a hot-plug
  • zobrazenie hardware v počítači
   • zobrazenie coldplug hardvéru
   • zobrazenie hotplug hardvéru
   • získavanie informácií o hardvéri
  • práca s hardware v linuxových systémoch
   • zobrazenie modulov jadra
   • pridávanie modulov do jadra

Textové editory

 • Editor nano
  • popis prostredia editoru nano
   • základný spôsob ovládania
   • klávesové skratky
  • vytváranie a úprava súborov v editore nano
  • hľadanie a nahrádzanie reťazcov
  • kopírovanie a presúvanie textu
 • Editor vi
  • popis režimov editoru vi
   • režim vkladania
   • režim prepisovania
   • režim príkazov
  • ovládanie editoru v režime príkazov
   • ukladanie zmien v súbore
   • otvorenie súboru
   • vytvorenie nového súboru
   • ukončenie editora
 • Textové editory v GUI
  • gedit
  • Kedit

Správa užívateľov a skupín

 • Koncepcia užívateľov v linuxovom opreačnom systéme
  • rozdelenie užívateľov podľa typu
   • bežní užívatelia
   • systémoví užívatelia
   • užívateľ root
  • užívateľ root
   • charakteristické črty užívateľa root
   • obmedzenia užívateľa root
   • vytváranie viacerých užívateľov root
  • kontext užívateľa a skupiny
   • čo je to kontext užívateľa a skupiny
   • zobrazenie aktuálneho kontextu užívateľa
   • možnosti zmeny kontextu užívateľa
  • prepínanie medzi užívateľmi – príkaz su a sudo
   • rozdiel medzi príkazmi sudo a su
   • konfigurácia sudo
   • vplyv príkazu sudo na bezpečnosť operačného systému
   • použitie príkazu su
   • rozdiel medzi su a su –
 • Databáza užívateľov a skupín
  • štruktúra dátových súborov
   • popis štruktúry súborov s užívateľmi, skupinami a ich heslami
  • možnosti úprav dátových súborov
   • úprava dátových súborov priamym zápisom
   • konkurencia pri zápise do súboru
   • príkazy vipw a vigr
  • editovanie pomocou vipw a vigr s použitím iného editora
 • Heslá a ich bezpečnosť
  • vytvorenie a zmena hesla
   • príkaz passwd
   • prepínače príkazu passwd
  • politiky bezpečnosti hesla
   • konfigurácia politík pre konkrétneho užívateľa
   • konfigurácia všeobecných politík bezpečnosti hesla
  • iné možnosti autentifikácie užívateľov
   • autentifikácia pomocou LDAP
   • autentifikácia virtuálnych užívateľov z MySQL databázy
 • Správa užívateľov
  • správa užívateľov v prostredí GUI
   • nástroje GUI na správu užívateľov
   • výhody, nevýhody a obmedzenia nástrojov v GUI
  • správa užívateľov pomocou príkazov textovej konzoly
   • skript adduser
   • príkazy useradd, usermod a userdel
 • Užívateľské skupiny
  • význam užívateľských skupín v administrácii systému
  • správa užívateľských skupín v prostredí GUI
   • nástroje GUI na správu užívateľských skupín
   • výhody, nevýhody a obmedzenia nástrojov v GUI
  • správa užívateľských skupín pomocou príkazov textovej konzoly
   • príkazy groupadd, groupmod, groupdel
  • heslá užívateľských skupín
   • význam hesiel užívateľských skupín
   • nastavovanie hesiel užívateľských skupín
   • editácia súboru gshadow
   • príkaz gpasswd
   • zmena kontextu skupiny

Konfigurácia prístupových práv k súborom a adresárom

 • Spôsob nastavovania prístupových práv
  • základné prístupové práva
   • typy prístupových práv k súborom a adresárom
   • číselná reprezentácia prístupových práv
   • význam prístupových práv pre súbory
   • význam prístupových práv pre adresáre
  • rozšírené prístupové práva
   • koncepcia ACL
   • rozdiel medzi ACL a základnými právami
   • kombinácia ACL a základných práv
  • SELinux
   • význam nadstavby SELinux
   • ukážka politiky SELinux
   • vypnutie rozšírenia SELinux
 • Využitie príznakov SUID a SGID
  • význam príznakov SUID a SGID
   • využitie SUID na súboroch
   • využitie SGID na súboroch
   • využitie SUID na adresároch
   • využitie SGID na adresároch
  • nastavenie SUID a SGID pre súbory
  • nastavenie SGID pre adresáre
 • Sticky bit
  • význam príznaku Sticky bit
  • vplyv Sticky bit na súbory a adresáre
  • ukážka nastavenia sticky bitu na adresároch
 • Príkazy na nastavovanie prístupových práv
  • príkaz chmod
   • syntax príkazu chmod
   • práva potrebné na nastavenie prístupových práv ostatným užívateľom
   • použitie číselného nastavenia práv
   • pridávanie a odoberanie práv pomocou textového zápisu
  • príkazy chown a chgrp
   • význam vlastníctva objektov súborového systému
   • preberanie vlastníctva
   • delegovanie vlastníctva

Konfigurácia balíkov

 • Koncepcia inštalačných balíkov
  • čo je to balík
  • čo sú to závislosti
  • možnosti získavania balíkov
  • formáty inštalačných balíkov
 • Inštalácia nových balíkov
  • inštalácia balíkov z repozitárov
  • inštalácia balíkov získaných z internetu
 • Konfigurácia repozitárov
  • pridávanie repozitárov
  • nastavenie bezpečnosti repozitárov
 • Inštalácia softvéru zo zdrojových kódov
  • získavanie zdrojových kódov softvéru
  • popis zdrojového archívu
  • konfigurácia inštalácie
   • potrebné nastavenie systému na inštaláciu zdrojových kódov
   • manuálne riešenie závislostí
  • kompilácia
   • čo je to kompilácia
   • nastavenie kompilácie
  • inštalácia a odinštalácia
   • priebeh inštalácie skompilovaného softvéru
   • odinštalácia skompilovaného softvéru
 • Nastavenie aktualizácií
  • význam aktualizácií operačného systému
  • možnosti aktualizácie
  • manuálna aktualizácia operačného systému
 • YUM – software na správu balíkov
  • základné príkazy softvéru YUM
  • história aktivít v YUM
   • zobrazenie histórie
   • vrátenie histórie
   • opakovanie aktivít histórie

Konfigurácia plánovaných úloh

 • Význam plánovaných úloh pre administráciu operačného systému
  • automatické a manuálne operácie pri správe operačného systému
 • Crontab
  • popis systému cron
   • možnosti systému cron
   • štruktúra súboru crontab
   • systémový crontab
   • crontab pre užívateľa root
   • crontab pre bežných užívateľov
  • nastavenie základných automatických operácií v operačnom systéme
   • automatická aktualizácia
   • automatická záloha
  • crontab pre užívateľov
   • povolenie cronu pre užívateľov
   • vplyv užívateľského cronu na výkon systému

Sledovanie udalostí na serveri (logy)

 • Význam sledovania aktivít na serveri
  • sledovanie z hľadiska výkonu
  • sledovanie z hľadiska bezpečnosti
  • odhaľovanie podozrivých aktivít
 • Sledovanie aktivít
  • umiestnenie štandardných systémových logov
  • umiestnenie logov služieb a aplikácií
 • Čítanie logov
  • možnosti čítania logov
  • čítanie aktívneho logu
  • vyhľadávanie v logoch

Zálohovanie systému

 • Význam zálohy operačného systému a dát
  • dôvody, prečo zálohovať
  • prečo a ako môže dôjsť k strate dát
   • chyby užívateľov
   • chyby softvéru
   • chyby hardvéru
   • živelné pohromy
   • krádež
  • ako sa brániť proti strate dát
 • Vytvorenie jednoduchej zálohy dát kopírovaním súborov
  • opakovanie príkazu cp
   • parametre príkazu cp potrebné pri zálohe
   • vplyv odkazov na príkaz cp
  • vytváranie archívov – príkaz tar
   • vytvorenie archívu pomocou príkazu tar
   • rozbalenie archívu pomocou príkazu tar
   • ďalšie možnosti príkazu tar
  • kompresia archívu
   • komprimovacie nástroje gzip a bzip2
   • výber vhodného komprimovacieho nástroja
   • kompresia archívu
   • dekompresia archívu
  • vytvorenie automatického zálohovania
   • vytvorenie zálohovacieho skriptu
   • naplánovanie zálohy pomocou cronu
 • Vytvorenie inkrementálnej zálohy
  • príkaz find na hľadanie zmenených súborov
   • hľadanie podľa umiestnenia
   • hľadanie podľa času poslednej zmeny
   • hľadanie podľa typu súboru
   • hľadanie podľa vlastníka
   • vygenerovanie zoznamu súborov do textového súboru
  • vytvorenie inkrementálneho archívu
   • použitie príkazov tar a find na vytvorenie inkrementálnej zálohy
   • automatizácia zálohovania
 • Obnova zo zálohy
  • obnova z plnej zálohy
  • obnova z inkrementálnej zálohy

Termíny kurzov

25.11.2017 - 26.11.2017

víkendový kurz

Prihlásiť sa
29.11.2017 - 30.11.2017

večerný kurz

Prihlásiť sa
06.12.2017 - 07.12.2017

denný kurz, zľavnená cena: 81,50 EUR

Prihlásiť sa
20.12.2017 - 21.12.2017

denný kurz

Prihlásiť sa
17.01.2018 - 18.01.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
20.01.2018 - 21.01.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa
24.01.2018 - 25.01.2018

večerný kurz

Prihlásiť sa
14.02.2018 - 15.02.2018

denný kurz

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)