Microsoft Excel business - štatistické výpočty a analýzy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňový počítačový kurz je určený pre záujemcov, ktorí majú absolvovaný kurz Excel II. pre mierne pokročilých a sú im známe pojmy z oblasti štatistiky. Kurz štatistických výpočtov ďalej účastníkom umožňuje prehĺbiť si svoje vedomosti z oblasti práce v aplikácii Microsoft Excel na riešenie štatistických výpočtov.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

 • vysvetlenie základných štatistických pojmov
 • číselné charakteristiky vlohy, variability a krivosti náhodných premenných
 • prehľad spojitých a diskrétnych rozdeleni
 • spracovanie dát, ich analýza a závislosti
 • generátor náhodných čísel a vzorkovanie
 • popisná štatistika
 • histogram
 • korelácia a kovariencia
 • overovanie štatistických hypotéz
 • intervaly spoľahlivosti
 • analýza časových radov, lineárna regresia
 • analýza rozptylu
 • ostatné funkcie v Microsoft Excel: počet, minimum, maximum, priemer (aritmetický, geometrický, harmonický), smerodajná odchýlka, rozptyl, modus, kvantily (medián, kvartil, percentil), zošikmenie, triedna početnosť, štandardizácia

Termíny kurzov

03.11.2017

denný kurz

Prihlásiť sa
04.11.2017

víkendový kurz

Prihlásiť sa
10.11.2017

večerný kurz

Prihlásiť sa
23.02.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
24.02.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa
02.03.2018

večerný kurz

Prihlásiť sa
20.04.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
21.04.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)