Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania (stále prevádzkarne z pohľadu dane z príjmov a DPH a problematika zrážkovej dane)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Renomovaní odborníci – Tužinský a Ozimý vám objasnia vznik stálej prevádzkarne nielen v kontexte zákona o dani z príjmov a medzinárodných zmlúv, ale i z pohľadu zákona o DPH. Uľahčite si identifikáciu vašich daňových povinností, ktoré so sebou prináša vznik klasickej, službovej, ale i stavebnej stálej prevádzkarne a získajte prehľad dôležitých zmien v DPH pri obchodovaní so zahraničnými osobami. Podrobne rozoberieme princíp prenesenia daňovej povinnosti, povinnú a dobrovoľnú registráciu zahraničnej osoby na Slovensku (§ 5 a § 6 zákona o DPH) a podmienky vrátenia DPH z iného členského štátu.

V praktických príkladoch vám vysvetlíme transakcie so zahraničnými osobami, ako je dodanie softvéru, nájom zariadení, ale i výplata dividend a zrážková daň po 1. 1. 2017.

Obsahová náplň

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDP a medzinárodných zmlúv

 • klasická stála prevádzkareň
 • službová stála prevádzkareň
 • stavebná stála prevádzkareň
 • zdaňovanie stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDPH a zahraničné osoby

 • povinná/dobrovoľná registrácia zahraničnej osoby za platiteľa DPH na Slovensku (§ 5, § 6 ZDPH)
 • inštitút prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho -tovaru/prijímateľa služby po 1. 1. 2016
 • miesto dodania služby spojenej s nehnuteľnosťou od 1. 1. 2017
 • stavebné práce a s tým súvisiace povinnosti, ak dodávateľ/subdodávateľ je zahraničná osoba
 • vznik stálej prevádzkarne z pohľadu ZDPH
 • uplatňovanie nároku na odpočítanie dane cez daňové priznanie k DPH
 • žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu

Zrážková daň

 • § 16 – zdroj príjmu
 • § 43 – zrážková daň
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážková daň
 • praktické príklady (výplata dividend a podielov na zisku a zrážková – daň po 1. 1. 2017, softvér, krabicový softvér, nájom zariadení…) –
 • oslobodenia od zrážkovej dane

LEKTOR: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

LEKTOR: Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

16.10.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)