Zákonník práce 2017/2018 (3-dňové školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počas trojdňového seminára s lektorom Jozefom Mihálom prejdeme pokojne a systematicky kľúčové ustanovenia Zákonníka práce. V priebehu celého podujatia môžete klásť lektorovi vaše otázky.

Obsahová náplň

Prvý deň:

Závislá práca

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka…
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Všeobecné ustanovenia

 • zamestnávateľ a zamestnanec
 • zástupcovia zamestnancov
 • zákaz diskriminácie, ochrana osobných práv zamestnanca

Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

Druhý deň:

Pracovný pomer

 • predzmluvné vzťahy
 • obsah pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky)
 • skúšobná doba
 • pracovný pomer na dobu určitú
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto

domácka práca

 • skončenie pracovného pomeru

Dočasné pridelenie zamestnanca

 • ADZ podľa zákona o službách zamestnanosti
 • pracovné zmluvy v ADZ, dohody o dočasnom pridelení
 • doba dočasného pridelenia
 • užívateľský zamestnávateľ, práva a povinnosti
 • pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov

Pracovný čas

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas
 • prestávky v práci
 • doba odpočinku

Tretí deň:

Dovolenka

 • určenie nároku na dovolenku, krátenie dovolenky
 • čerpanie dovolenky, „celozávodná“ dovolenka

Mzda a priemerný zárobok

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • výpočet priemerného zárobku
 • povinné príplatky
 • náhrada mzdy

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru – všeobecné zásady

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
 • dohoda o pracovnej činnosti

Informácia o pripravovaných leg. zmenách pre rok 2018

LEKTOR: RNDr. Jozef Mihál, expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

17.10.2017 - 19.10.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)