Detail kurzu

Predajné zručnosti

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia účinne a úspešne postupovať pri obchodovaní a funkčné predajné stratégie.

Kurz je určený pracovníkom oddelení predaja, predajcom.

Obsah kurzu

Marketing a obchod, čo ich spája a čo sú ich odlišnosti

Čo vlastne predávame?

Čo znamená predávať – obchodovať? Starý a nový prístup pri vnímaní profesie

Predpoklady v strategicky chápanom predaji

Nákupné vplyvy kategorizácia zákazníkov

Riziká predaja

Nákupná odozva

Predajné stratégie na udržanie výnosného zákazníka

Kto je vhodný zákazník?

Čo zákazníka motivuje ku nákupu – zákaznícke vnímanie

Zmena postojov zákazníka

Nákupné správanie zákazníka

Referenčné skupiny

Komplexný predaj

Akčný plán predaja

Budovanie zákazníckej lojality a CRM

Vyhodnotenie úspešnosti predaja (výkonnosť obchodu organizácie)

Kontaktná osoba

Alexander Jančárik
+421 910 902 070
alexander.jancarik@vik.sk

Organizátor