DETAIL KURZU

Praktické aplikácie noviel z roku 2017 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Od:

VIK s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov o požiadavkách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmenách legislatívnych požiadavkách.

Školenie je určené pracovníkom zodpovedným za problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, investorom, pracovníkom štátnej správy, konzultačným firmám, obciam a stavebným úradom .

Obsah kurzu

Zákon č. 24/ 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení posledných noviel z roku 2017

-        výklad zákona po jeho novelizácii

-        dopad novely zákona

-        prepojenie zákona 24/2006 Z.z. na povoľujúcekonania

-        nové prístupy k práci s verejnosťou,

Kontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk

Hodnotenie
Organizátor