Kurz: Projektový manažment

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom odpoveď na to, čo znamená riadiť (mať pod kontrolou) projekt. Ako správne nastaviť prostredie pre projekt, pripraviť vhodné a postačujúce zdroje, naplánovať priebeh projektu a napokon ako ho bez rizika, efektívne zrealizovať, vyhodnotiť či uzavrieť. Rozdiel medzi riadením projektu a projektovým riadením.

Kurz je určený pracovníkom zodpovedným za riadenie projektov a projektovú činnosť a manažérom spoločností.Obsah kurzu

Základné pojmy alebo rozlišujme projektové riadenia a riadenie projektov

Čo to je? Kedy k nemu pristupujeme?

Robíme vôbec projekt? Čo je skutočný projekt?

Chronológia projektu

Projektová analytika

Príprava projektu

Plánovanie projektu

Efektívny projektový plán

Zdroje projektu a ich plánovanie

Časové a nákladové prognózovanie

Plánovacie nástroje

Niečo o vhodnosti organizačnej štruktúry voči riadeniu projektu

Realizácia projektu

Riziká projektu a ako im čeliť?

Ako riadiť projekt?

Zmeny v projekte – nevyhnutnosť s ktorou sa počíta.

Riešenie projektových problémov

Komunikácia počas riadenia projektu

Hodnotenie projektu

Uzavretie projektu.Kontaktná osoba

Alexander Jančárik
+421 910 902 070
alexander.jancarik@vik.sk