Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je zosumarizovať účtovné prípady po skončení účtovného obdobia, na ktoré je potrebné brať osobitný zreteľ, upozorniť na najčastejšie chyby pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a poskytnúť praktické rady.

Školenie je určené pre účtovníkov, audítorov a ekonómov.

Obsahová náplň

 1. Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
 1.  Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

 2. Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia 
 1. Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

 2. Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-vierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
 1. Oprava chýb minulých účtovných období

 2. Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
 1. Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2017

Termíny kurzov

09.01.2018

Ponúkame možnosť individuálnej cenovej ponuky s množstevnou zľavou v prípade, ak sa na školenie prihlási z jednej spoločnosti viac poslucháčov.

Na tomto školení je, na rozdiel od ostatných nami organizovaných školení, zabezpečené občerstvenie iba v podobe bagety, tzn. nie je zabezpečený teplý obed!

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 150
cena: 54 € (45 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Posádkový klub Trenčín (bývalý Dom armády), Univerzálna sála - prízemie

Prihlásiť sa
15.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 60
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Kongresová miestnosť

Prihlásiť sa
16.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 150
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Hotel LINEAS***, Veľká kongresová hala - 2. poschodie

Prihlásiť sa
18.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 80
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Agroinštitút Nitra, Aula A1 - prízemie

Prihlásiť sa
19.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 50
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
Hotel Spectrum***, Konferenčná miestnosť

Prihlásiť sa
26.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 350
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Kongresová sála - 1. poschodie

Prihlásiť sa
31.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 100
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Moldavská cesta 51, 040 11 Košice
KOŠICE HOTEL****, Sála Michal - 2. poschodie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)