Špecialista DPH v praktických príkladoch II

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ponúkame Vám druhý deň z dvojdňového školenia Špecialista DPH v praktických príkladoch.

Komplexný pohľad na problematiku zákona o DPH v praktických príkladoch. Rozsiahle študijné materiály (celkovo 526 snímková prezentácia prezentovaná počas 2 dní) obsahujú množstvo praktických príkladov, názorných obrázkov a odvolávok na rozsudky ESD. Na druhom dni dvojdňového školenia spoločne zodpovieme okrem iného aj na tieto otázky:

 • Určujete správne dátum vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a uvádzate správny dátum do kontrolného výkazu k DPH?
 • Ako postupovať v prípade, ak Vám dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny vystaví nesprávne faktúru vrátane DPH?
 • Kedy vzniká / nevzniká nárok na odpočítanie dane a kedy je potrebné uplatniť pomerné odpočítanie dane nielen v prípade uplatňovania koeficientu?
 • Ako postupovať pri odpočítaní / úprave odpočítanej dane v prípade nehnuteľnosti?
 • Čo sa považuje za opravu základu dane, čo naopak nie je opravou základu dane a ako sa opravné doklady vykazujú v kontrolnom výkaze a daňovom priznaní?
 • Ovládate pravidlá prenosu daňovej povinnosti aj v rámci tuzemských dodávok?
 • Viete, na čo všetko dávať pozor pri vyplňovaní daňového priznania k DPH a aká je obsahová náplň daňového priznania k DPH?
 • Viete aká je obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu?
 • Viete v akých prípadoch sa doklady vykazujú v daňovom priznaní k DPH v odlišnom zdaňovacom období ako v kontrolnom výkaze k DPH?
 • Viete kto je povinný podať súhrnný výkaz k DPH, za aké obdobie a ako opraviť chyby v podanom súhrnnom výkaze k DPH?
 • Kedy môžete uplatniť osobitný režim pri použitom tovar a ako to je s osobitným režimom cestovných kancelárií, prípadne s osobitným režimom vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby?

Obsahová náplň

1)  Odpočítanie dane

 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane (§ 49, § 51, § 52)
 • Pomerné odpočítanie dane, výpočet koeficientu (§ 50)

 

2)  Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane

 • Oprava základu dane (§ 25)
 • Úprava odpočítanej dane (§ 53)
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54, § 54a, § 54b, § 54c)

 

3)  Osoby povinné platiť daň správcovi dane (§ 69)

 • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku (§ 69 ods. 2 ZDPH)
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti (§ 69 ods. 12 ZDPH)
 

4)  Výkazy DPH a ich obsahová náplň v praktických príkladoch

 • Daňové priznanie k DPH (§ 78)
 • Kontrolný výkaz (§ 78a)
 • Súhrnný výkaz (§ 80)

 

5)  Nadmerný odpočet DPH

 • Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79)
 • Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly (§ 79a)

 

6)  Vybrané problémy

 • Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu (§ 55a – § 55d, § 56 – 58)
 • Ručenie za daň (§ 69b)
 • Zrušenie registrácie pre daň (§ 81, § 81a, § 82)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (§ 65)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare (§ 66), investičnom zlate (§ 67) a pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby (§ 68, § 68a – § 68c)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d)

Termíny kurzov

31.10.2017

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 70
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Švermova ulica 32, 974 04 Banská Bystrica
Hotel Dixon****, Veľký salón - prízemie

Prihlásiť sa
07.11.2017

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 60
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Južná trieda 2A, 043 23 Košice
Congres hotel Centrum Košice, Kongresová sála Volt

Prihlásiť sa
14.11.2017

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 80
cena: 78 € (65 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Panorama Gallery - 6. poschodie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)