DETAIL KURZU

Kuriči - Aktualizačná odborná príprava

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy kuričov, pracovníkov obsluhy a opravy plynových a tlakových zariadení je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou – zák. 154/2013 Z. z. platným od 01. 07. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor