Zákon o DPH

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Klienti sa venujú špecifickým prípadom, ktoré sa pri DPH vyskytujú a naučia sa vyvarovať chýb pri spracovávaní DPH. Výuka prebieha aj z pohľadu aplikácie smerníc a nariadení Európskeho parlamentu a aplikácie vybraných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Cieľová skupina

Školenie je určené účtovníkom – záujemcom o problematiku DPH. Dôraz sa kladie na praktické príklady, čím účastníci získajú istotu v oblasti DPH.

Obsahová náplň

Obsah:

 1. Zdaniteľná osoba a registrácia platiteľa dane
 2. Zdaniteľné obchody (dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru, dovoz tovaru)
 3. Dodanie tovaru do iného členského štátu, nadobudnutie tovaru z EÚ
 4. Trojstranné obchody
 5. Proces samozdanenia v rámci priestoru EÚ a vnútroštátne samozdanenie
 6. Osobitné režimy uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby atď.
 7. Miesto dodania pri dodaní tovaru a služby
 8. Vznik daňovej povinnosti
 9. Odpočítanie dane – plný nárok, koeficient, bez nároku
 10. DPH a fakturácia – postup pri čiastkových a opakovaných plneniach
 11. Dopravné prostriedky z pohľadu DPH
 12. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 13. Aplikácia Vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 282/2011
 14. Daňové priznanie – vzorové vyplnenie
 15. Kontrolný výkaz – praktické príklady vyplnenia
 16. Novinky v zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2017

V prípade, že máte záujem na školení riešiť špecifické otázky z Vašej praxe, zašlite nám ich, prosím, vopred v registračnej prihláške, prípadne e-mailom.

V cene je obsiahnutá aj praktická brožúrka.

Pre klientov, ktorí absolvovali iný kurz v Agentúre Jaspis, poskytujeme zľavu vo výške 9 Eur. Nárok na poskytnutie zľavy uveďte, prosím, v prihláške na kurz.

Referencie od našich klientov:„Veľmi by som ešte aj touto cestou chcela pochváliť piatkové školenie a najmä prednášajúceho. Máte výborných školiteľov, neporovnateľne kvalitnejších ako som stretla na iných kurzoch. Na tomto sme sa počas prestávok zhodli minimálne traja. Veľka pochvala. Máte šťastnú ruku pri výbere ľudí. Školenie mi dalo viac ako som očakávala.“ Lucia Mathesová Spielböcková, SARPO, a.s.

Termíny kurzov

28.11.2017

utorok od 8:30 do 15:30

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť


Adresa
Škultétyho 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť

web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)