Bratislava

Zdaňovanie cenných papierov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program:

Základný prehľad sústavy cenných papierov
• Ocenenie cenných papierov z účtovného a daňového hľadiska
• Zdanenie príjmov z držby cenných papierov podľa § 7 zákona 595/2013 Z. z. podľa druhov FO
• Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov podľa § 8 zákona 595/2013 Z. z. podľa druhov FO
• Zdravotné odvody súvisiace s príjmami z cenných papierov
• Zdanenie príjmov súvisiacich s cennými papiermi v nadväznosti na ich výplatu do zahraničia alebo zo zdrojov v zahraničí - zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, nezmluvné štáty
• Zdaňovanie dividend PO/FO, zdravotné odvody, medzinárodné zdaňovanie (zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, nezmluvné štáty)
• Zdaňovanie cenných papierov PO
• Opravné položky k cenným papierom PO ich daňová uznateľnosť
• Účtovanie cenných papierov
• Pripravované zmeny pre nasledujúce roky

Prednášajúci:
Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR
Ing. Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR

Obsahová náplň

Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia
• 09:00 - 10:45 prvá časť prednášky
• 10:45 - 11:00 prestávka
• 11:00 - 12:45 druhá časť prednášky
• 12:45 - 13:45 obed
• 13:45 - 15:15 tretia časť prednášky
• 15:15 - 15:45 diskusia

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Termíny kurzov

16.11.2017

čas: 08:30 - 15:45
cena: 156 € (130 € bez DPH)
lektori: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Eva Hudecová PhD.
mobil:
+421 918 400 *** zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
Twin City A, sféra, a.s.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)