OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA DISC (osobnostný profil + seminár)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  Silné a slabé stránky
  • Poznanie silných a slabých stránok - základ osobnej aj tímovej produktivity a kľúč k rozvoju osobného potenciálu 
  • Ako ich spoznať a ako s nimi pracovať 
  Osobnostná profilácia DISC 
  • Čo je metodológia DISC
  • Prínosy využitia pre zvýšenie výkonnosti zamestnancov, zlepšenie fungovania tímov, zefektívnenie komunikácie, riadenia ľudí, predaja atď.
  • Aký typ práce je vhodný pre jednotlivé profily
  Základné osobnostné typy ľudí podľa profilácie DISC a ich špecifiká
  • Dominantný typ
  • Interaktívny, Influencer / spoločenský typ
  • Stabilný, sociálny / podporujúci typ
  • Konštruktívny / analytický typ
  Analýza vlastných silných a slabých stránok – osobný DiSC profil
  • Identifikovanie vlastného profilu – kto som, ako najľahšie dosahujem ciele a výkony
  • Každý dostane a naštuduje si vlastnú analýzu DISC, ktorú si vypracuje online ešte pred seminárom
  • Analýza výsledkov – aké sú silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať
  • Odporúčania a diskusia ako rozvíjať vlastný potenciál
  Ako odhadnúť profil iných ľudí
  • Ako rozpoznať profil iných – jeho silné a slabé stránky
  • Ako zlepšiť komunikáciu, vzťahy a porozumenie s inými – klientmi, kolegami, obchodnými partnermi, členmi tímu
  Ako zostaviť správne fungujúci tím
  • Ako zostaviť správne fungujúci, motivovaný a výkonný tím
  • Ako maximálne využívať potenciál ľudí v rámci tímu
  Praktické cvičenia
  • Praktické cvičenie v tíme
  • Závery a odporúčania

Obsahová náplň

 • Každý účastník bude mať vypracovaný svoj osobný profil pred seminárom, analýzu silných a slabých stránok a odporúčaní (cca. 15-20 strán)
 • Účastníci pochopia princíp osobnostnej profilácie a svoje silné a slabé stránky. Naučia sa s nimi pracovať na dennej báze na zvýšenie svojho osobného potenciálu a zlepšenie výkonnosti i komunikácie s inými
 • Účastníci sa naučia základy ako rozpoznať profily iných ľudí, prispôsobiť im komunikáciu a zlepšiť vzájomnú spoluprácu
 • Na základe požiadavky je možné vypracovať aj DiSC tímovú analýzu alebo porovnávacie analýzy dvoch osôb alebo členov tímu, ktorá ponúkne odporúčania na zlepšenie vzájomného vzťahu, komunikácie a spolupráce medzi členmi tímu

ČO JE DISC
- Model DISC popisuje silné a slabé stránky a správanie človeka a definuje, ako a prečo sa tak správa. Na základe tejto analýzy definuje odporúčania a možnosti rozvoja jednotlivcov aj tímov.
- DiSC je účinným nástrojom na rozvinutie niekoľkých oblastí: 
 • využíva sa pri nábore zamestnancov, vedení, pri komunikácii aj predaji
 • pomáha ľuďom spoznať lepšie samých seba a rozvinúť tak svoj osobný potenciál a výkonnosť 
 • pomáha zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s ostatnými v pracovných aj v mimopracovných vzťahoch
 • pomáha zostaviť výkonný a motivovaný tím

Termíny kurzov

10.04.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 198 €
lektori: Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Prihlásiť sa
06.06.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 198 €
lektori: Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
mobil:
+421 903 240 *** zobraziť


Adresa
Košická 49, 821 08 Bratislava
VIKTÓRIA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 240 *** zobraziť

email:
vaculciakova@... zobraziť


Adresa
ANTEA CONSULTING S.R.O.
Pribinova 30, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)