Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania (stále prevádzkarne z pohľadu DzP, DPH a zrážkovej dane)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Renomovaní odborníci – Tužinský a Ozimý vám objasnia vznik stálej prevádzkarne nielen v kontexte zákona o dani z príjmov a medzinárodných zmlúv, ale i z pohľadu zákona o DPH. Uľahčite si identifikáciu vašich daňových povinností, ktoré so sebou prináša vznik klasickej, službovej, ale i stavebnej stálej prevádzkarne a získajte prehľad dôležitých zmien v DPH pri obchodovaní so zahraničnými osobami. Podrobne rozoberieme princíp prenesenia daňovej povinnosti, povinnú a dobrovoľnú registráciu zahraničnej osoby na Slovensku (§ 5 a § 6 zákona o DPH) a podmienky vrátenia DPH z iného členského štátu.

V praktických príkladoch vám vysvetlíme transakcie so zahraničnými osobami, ako je dodanie softvéru, nájom zariadení, ale i výplata dividend a zrážková daň po 1. 1. 2017.

Obsahová náplň

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDP a medzinárodných zmlúv

 • klasická stála prevádzkareň
 • službová stála prevádzkareň
 • stavebná stála prevádzkareň
 • zdaňovanie stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDPH a zahraničné osoby

 • povinná/dobrovoľná registrácia zahraničnej osoby za platiteľa DPH na Slovensku (§ 5, § 6 ZDPH)
 • inštitút prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho -tovaru/prijímateľa služby po 1. 1. 2016
 • miesto dodania služby spojenej s nehnuteľnosťou od 1. 1. 2017
 • stavebné práce a s tým súvisiace povinnosti, ak dodávateľ/subdodávateľ je zahraničná osoba
 • vznik stálej prevádzkarne z pohľadu ZDPH
 • uplatňovanie nároku na odpočítanie dane cez daňové priznanie k DPH
 • žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu

Zrážková daň

 • § 16 – zdroj príjmu
 • § 43 – zrážková daň
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážková daň
 • praktické príklady (výplata dividend a podielov na zisku a zrážková – daň po 1. 1. 2017, softvér, krabicový softvér, nájom zariadení…) –
 • oslobodenia od zrážkovej dane

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 90 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)