Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsahová náplň školenia: 


Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty;
 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad);
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku);
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.);
 • elektronické faktúry;
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr.

 

Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty;
 • z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • spôsoby a formy archivácie dokladov.

 

Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby);
 • z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • osoby povinné vystaviť faktúru.

 

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)

 • zálohové faktúry;
 • vyúčtovacie faktúry;
 • faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby;
 • faktúry za dodanie tovaru alebo služby;
 • súhrnné faktúry;
 • faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb;
 • refakturácia;
 • opravné faktúry.

 

Elektronické faktúry

 • súhlas so zasielaním elektronických faktúr;
 • formáty elektronických faktúr;
 • uchovávanie elektronických faktúr;
 • zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr;
 • problémy z praxe.

 

Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane;
 • opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane;
 • lehoty na úpravu odpočítanej dane;
 • zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny).

 

Osobitné režimy fakturácie

 • dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku;
 • prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku;
 • stavebné práce;
 • použitý tovar;
 • cestovné kancelárie;
 • prechodné položky;
 • dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz);
 • zásielkový obchod;
 • dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny;
 • dodanie tovaru do iného členského štátu.

 

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane;
 • v ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry;
 • v ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane.

 

Prijatá faktúra – problémy v praxi

 • ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ;
 • ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;
 • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze);
 • prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze).

 

Fakturácia v cudzej mene

 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve;
 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

Vybrané problémy

 • faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa;
 • zápočet vzájomných pohľadávok;
 • internetový obchoda fakturácia (problémy z praxe);
 • miesto dodania služby;
 • fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie).

Termíny kurzov

13.04.2018

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 50
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Konferenčná miestnosť KM II - 1. poschodie

Prihlásiť sa
14.09.2018

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 30
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
Hotel Spectrum***, Konferenčná miestnosť

Prihlásiť sa
10.10.2018

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 60
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Moldavská cesta 51, 040 11 Košice
KOŠICE HOTEL****, Sála Alžbeta - 2. poschodie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)