IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA ZVIERAT, DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov s aktuálnym znením legislatívnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a registrácie zvierat, poskytnúť účastníkom informácie o postupoch uplatnenia neprojektového Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Cieľová skupina

Mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe uchádzajúce sa a prijímajúce podporu z Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 2020, záujemcovia o uvedenú problematiku

Obsahová náplň

Vybrané ustanovenia Zákona č. 39/2007 Z. z., o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MPRV SR č. 48/2015 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.
Vyhláška MPRV SR č. 49/2015 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
Vyhláška MPRV SR č. 50/2015 Z. z. o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
Dôležité časti krížového plnenia
Opatrenie 14 Dobré životné podmienky zvierat
Požiadavky na welfare, princípy nastavenia výberových kritérií
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Problémy s Prístupom farmára
Implementácia legislatívnych predpisov v praxi

Termíny kurzov

18.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

email:
andrea.lehotayova@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)