Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Základné info
  • Termín kurzov: 08.02.2018
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 287 Kč (1 890 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1800560 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 180056A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180056B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180056C - 6 426 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku.

Cieľová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

Pořízení hmotného a nehmotného majetku:

  • stanovení vstupní ceny HM a NHM pro odpisování.

Majetek vyloučený z odpisování:

  • daňový režim majetku vyloučeného z odpisování.

Odpisování majetku: Odpisové skupiny – doba odpisování – zatřídění majetku do odpisových skupin – uplatnění daňových odpisů – časový odpis – přerušení daňového odpisování – režim majetku vloženého do obchodní korporace – pokračování odpisování majetku započatém původním vlastníkem – úprava režimu finančního leasingu.

Výklad nehmotného majetku. Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku.

Vyřazení HM a NHM: Vyřazení HM a NHM – uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů – vyřazení v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody – částečné vyřazení HM a NHM – zmařené investice. Limitace daňových nákladů při prodeji majetku: Prodej pozemků – prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků – prodej majetku neodpisovaného.

Důraz bude ve výkladu kladen zejména na změny vyvolané novelou č. 170/2017 Sb.

  • legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu:

Možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…), možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

  • daňové a nedaňové náklady – § 24 a § 25 ZDP:

Úpravy do finančního leasingu, daň z nabytí nemovitých věcí – daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti.

  • hmotný a nehmotný majetek § 26 – § 33:

Úpravy v majetku neodpisovaném, odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku), stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování, majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny, odpisování majetku ve spoluvlastnictví, změny v odpisování nehmotného majetku.

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Termíny kurzov

08.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)