Excel a Power Query – Pokročilé spracovanie a príprava dát

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť sa využívať na maximum bezplatný doplnok Power Query v Exceli, resp. editor dotazov v Power BI. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli získať a ľubovoľne skombinovať dáta z rôznych zdrojov, prispôsobiť si ich podľa svojich potrieb, a vytvoriť výstup pre svoje analýzy a reporty, ktorý sa už bude ľahko ďalej spracovávať. A to všetko rýchlo, ľahko a bez zbytočne komplikovaných postupov. V nástroji, ktorý je extrémne flexibilný, a ktorý nekladie žiadne obmedzenia na to, odkiaľ dáta prišli, či čo s nimi chcete spraviť. Tento kurz by mal byť povinný pre všetkých, ktorí sa seriózne chcú venovať modernej analytike a reportingu, pretože im bez obmedzení umožní skombinovať a pripraviť si dáta, bez toho aby bolo potrebné trápiť sa technologickou stránkou a obmedzeniami databáz, či iných dátových zdrojov. A okrem toho sa dozviete riešenia bežných problémov, ako napr. ako skombinovať dáta z viacerých súborov a databáz do jednej tabuľky na zopár kliknutí.

Viac informácií o Power Query nájdete v tomto článku: https://www.powerpivot.sk/power-query-ultimatny-nastroj-na-pripravu-dat/

Toto je najdetailnejší kurz na Slovensku, pod vedením špičkového odborníka s 5-ročnou praxou v Power Query a 3-ročnou praxou v Power BI. Kurz sa venuje vyslovene praktickým problémom, ktoré nastávajú pri príprave dát. Z kurzu odídete plní nápadov, ako robiť veci lepšie a efektívnejšie. Referencie nájdete na stránke https://www.powerpivot.sk/referencie

Cieľová skupina

Analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí si potrebujú pripraviť svoje dáta do Excelu alebo Power BI pre svoje analýzy a reporting, a potrebujú tento proces automatizovať, alebo aspoň čo najviac urýchliť.

Obsahová náplň

Úvod do Power Query

 • Úvod do technológie Power Query
 • Power Query v Exceli, Power BI a SSAS Tabulare
 • Načítanie dát z rôznych súborov
 • Načítanie dát z databáz, webstránok, cloudu, SharePointu, Office 365, Dynamics CRM, SalesForce, …
 • Spracovanie dát návštevnosti webstránok z Facebooku a Google Analytics
 • Načítanie dát do Excelu
 • Načítanie dát priamo do Power Pivotu (od Excelu 2016)
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Manuálna a automatická aktualizácia dát

Editor dotazov

 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Rozdeľovanie, spájanie a triedenie stĺpcov
 • Zoskupovanie dát
 • Časové výpočty
 • Zlučovacie a pripájacie dotazy
 • Skombinovanie viacerých súborov s rovnakou štruktúrou do 1 tabuľky
 • Rozšírený editor dotazu a úprava dotazu
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Vkladanie medzikrokov do použitého postupu
 • Pridanie vlastných vypočítaných stĺpcov
 • Podmienené stĺpce (stĺpce vypočítané podľa zadaných podmienok)
 • Vlastná kategorizácia dát
 • Zmazanie/úprava n-tého riadku
 • Štruktúrované stĺpce – rozbalenie a agregácia
 • Transpozícia stĺpcov na riadky a naopak
 • Dátové typy stĺpcov a konverzia medzi nimi
 • Kedy robiť výpočty v Power Query vs. v Power Pivote
 • Úvod do jazyka M

Pokročilé Power Query a jazyk M

 • Funkcie bez užívateľského rozhrania
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Spojenie dát z dvoch tabuliek cez podmienku
 • Dynamická kategorizácia dát podľa číselníka
 • Parametrické dotazy
 • Dotazy vs. zoznamy
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Prázdne dotazy a ich využitie
 • Transformácie pomocou R skriptu (iba v Power BI)
 • Vlastné dátové konektory (iba v Power BI)
 • Odoslanie výsledných dát do cloudového Power BI Data Catalogu

Termíny kurzov

30.03.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
02.05.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
20.06.2018

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Michal Chmelár
mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
chmelar@... zobraziť


Adresa
Pionierska 15, 83102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.smartpeople.sk

Adresa
Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)