DETAIL KURZU

Asertívna komunikácia v každodennom živote

Od:

Otvorená Hra o. z.

Bratislava

Popis kurzu


Neviete vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste neskončili v konflikte?

Neviete povedať svoje potreby tak, aby boli vypočuté?


Asertivita je rovnocenný postoj k sebe a k druhým. Tento postoj umožňuje a podporuje spoluprácu, čím vytvára priateľskú atmosféru a posilňuje medziľudské vzťahy.


Obsah kurzu

Nenaučíme vás, ako si presadiť názor na úkor druhých, ani ako druhých presviedčať, či manipulovať.


Naučíme vás, ako hľadať cestu k spolupráci a budovaniu na dôvere postavených vzťahov.

Zameriame sa na prácu s vlastnými zámermi. Ukážeme si, kedy máte nad svojím zámerom kontrolu a kedy vás váš zámer tiahne k manipulácii a presviedčaniu.

Otestujete si svoju dôveru v druhých ľudí a zistíte, či vás pri komunikácii motivuje strach. Na záver si zatrénujeme spôsoby vyjadrovania, ktoré vám umožnia vyjadriť svoj názor tak, aby bol prijatý a zároveň ste neskončili v konflikte.


Cieľom workshopu je, aby sa účastníci naučili prejaviť svoj názor konštruktívnym a rovnocenným spôsobom, bez zbytočnej manipulácie a agresivity.


Po workshope budete vedieť:

- ako rozpoznať manipulatívnu a nerovnocennú komunikáciu,

- ako komunikovať s druhými rovnocenne a s rešpektom,

- ako budovať rovnocenné, na spoluprácu zamerané vzťahy,

- ako komunikovať úprimne a otvorene o svojich potrebách

- ako zmeniť konflikt na spoluprácu.Workshop pozostáva z dvoch blokov:

1. blok (2 hod.)

Cieľ: Porozumieť, kedy je komunikácia rovnocenná

  • Zameriame sa na:

    • Vytvorenie citlivosti a definíci na rovnocennú a nerovnocennú komunikáciu


2. blok (4 hod.)

Cieľ: Naučiť sa komunikovať svoje prežívanie úprimne a asertívne, bez manipulácie

  • Zameriame sa na:

    • Prácu s vnútorným nastavením

    • Tvorbu zámerov v komunikácii

    • Asertívne (autentické) techniky ako vyjadriť svoj názor a neskončiť pri tom v konflikte


Pre koho je workshop určený:

- pre lídrov, manažérov, teamlídrov, vedúcich pracovníkov

- pre tých, ktorí chcú mať s kolegami priateľské vzťahy založené na spolupráciWorkshop je vedený formou praktických cvičení a aktivít.


Cena: 175 €

Cena zahŕňa: 

– 6 hodinový workshop
– školiace materiály
– občerstvenie
– 1 hodinový individuálny tréning


Hodnotenie
Organizátor