Kurz: Jazykový kurz: "OBCHODNÁ ANGLIČTINA"

Popis kurzu

Cieľ seminára:

Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie) a sociálnych zručností, (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia a riešenie konfliktných situácií) prípadne ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate).   Kurz obchodnej angličtiny je zameraný na rozvoj jazykových zručností pre pracovné prostredie. V dnešnom globalizujúcom sa svete je takmer nevyhnutné ovládať anglický jazyk a vedieť ho používať pri rôznych situáciách. Učíte sa rozvíjať svoje zručnosti – profesionálne vystupovanie, prezentovanie, vyjednávanie a komunikáciu. Práve táto kombinácia robí kurz obchodnej angličtiny jedinečným na trhu.

ROZDELENIE JEDNOTLIVÝCH MODULOV DO KURZOV:

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie I. (25h, t.j. 2×1h týždenne = 3 mesiace)Pod­mienkou je absolvovanie vstupného diferenciačného testu s výsledkom min. 50%

 • Company profile 8h
 • Production & selling 8h
 • Business travel 8h
 • Progress test 1h

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie II. (25h, t.j. 2×1h týždenne = 3 mesiace)Pod­mienkou je absolvovanie Kurzu Obchodnej angličtiny a komunikácie I. alebo výsledok diferenciačného testu min. 65%

 • Business relationships 8h
 • Finance 8h
 • Human resources 8h
 • Progress test 1h

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie III. (25h, t.j. 2×1h týždenne = 3 mesiace)Pod­mienkou je absolvovanie Kurzu Obchodnej angličtiny a komunikácie II. alebo výsledok diferenciačného testu min. 75%

 • Human resources 8h
 • Marketing 8h
 • Entrepreneurship 8h
 • Progress test 1h

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie IV. (25h, t.j. 2×1h týždenne = 3 mesiace)Pod­mienkou je absolvovanie Kurzu Obchodnej angličtiny a komunikácie III. alebo výsledok diferenciačného testu min. 85%

 • Business abroad 8h
 • Change 8h
 • Customer relations 8h
 • Progress test 1h



Obsah kurzu

Bližšie informácie o kurze anglického jazyka nájdete na stránke: www.teledom.sk



Cieľová skupina

Cieľová skupina:

Požadujeme minimálne stredne pokročilú úroveň anglického jazyka.

Jazyková analýza pre zistenie Vašich potrieb je zadarmo a pozostáva z písomného diferenciačného testu a ústneho pohovoru s lektorom.

Jazyková analýza je podmienkou prijatia do kurzu.



Kontaktná osoba

Zuzana Dubovecká
+421 55/327 44 30
dubovecka.zuzana@teledom.sk


Organizátor