Kurz elektrotechnikov, §21 NN,VN,VVN aj "B"+Bezdrôtové magnetické Bluetooth športové slúchadlá do uší v hodnote 20 Eur.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.


Obsahová náplň

Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

(1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.
(2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe9a) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
(3) Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.
 
 
  • Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP

  • Cieľová skupina

školenie je určené pre všetkých elektrotechnikov, ktorí podľa výšky praxe a ukončeného vzdelania môžu vykonať skúšky podľa § 21 elektrotechnik. Školenia môžu absolvovať záujemci s ukončeným vyučením, ÚSO, VŠ do neobmedzeného veku.

  • Obsahová náplň

Obsahom školenia je aktualizovaný projekt vzdelávania elektrotechnikov, schválený NIP Košice.

Ukončené je Zápisom o skúške a vydaním Osvedčení.

  • Typ a platnosť osvedčenia:

Platnosť Osvedčenia je 5 rokov

  • V cene je zahrnuté: 

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, Elektrotechnická spôsobilosť tlačená kniha (164 strán), testové otázky a odpovede do emailu, ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom do emailu, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov do emailu, konzultácie zdarma. Bezdrôtové magnetické Bluetooth športové slúchadlá do uší v hodnote 20 Eur. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.


  • Miesto konania

APOLLO klub, Súkennícka 4, 82109 Bratislava

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

 

  • Obedy pre účastníkov 

Reštaurácia BRIDGE sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo Klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia. 

http://www.elektroskolenia.sk/

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie §21 až 23, 5 rokov platnosti

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

27.02.2018 - 28.02.2018

čas: 09:00 - 14:30
kapacita: 35
cena: 75 €

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Zachová
mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť


Adresa
Súkennícka 4, 82109 Bratislava
APOLLO Klub, Dúhový salónik

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 745 *** zobraziť

mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť

web: elektroskolenia.sk

Adresa
MIPEL, spol. s r.o.
Prievozská 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)