Školenie elektrotechnikov-poučená osoba, § 20 Vyhláška 508/2009 Z.z. , kurz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov.

V súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou  č. 356/2007 Z. z. a Vyhláškou  č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť  fyzická osoba na získanie osvedčenia na činnosť na elektrických zariadeniach nasledovné podmienky: Poučená osoba (§ 20) je fyzická osoba

a) bez elektrotechnického vzdelania,

b) môže obsluhovať  elektrické zariadenie alebo vykonávať  na  ňom prácu v súlade s bezpečnostno technickými požiadavkami,

c) preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení v rozsahu vykonávanej činnosti

d) preukázateľne oboznámená o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.


Obsahová náplň

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia.  

(1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

 

  • Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia počas ich používania podľa súčasných platných noriem STN 33 1600 a STN 33 1610.

  • Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou "poučený pracovník" §20 podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku. 

  • Obsahová náplň

Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ Prvá časť je určená všeobecne pre §20 - poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom - určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci "Zápis o účasti" s podpisom oprávnenej osoby a lektora - revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

  • V cene je zahrnuté: 

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, tlačená kniha (100 strán), testové otázky a odpovede e-kniha, ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom e-kniha, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov e-kniha, konzultácie zdarma. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

  • Miesto konania

APOLLO klub, Súkennícka 4, 82109 Bratislava

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

 

  • Obedy pre účastníkov 

Reštaurácia BRIDGE sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo Klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia. 


Typ a platnosť osvedčenia:
O poučení sa vydáva písomný doklad "zápis o poučení", v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

Termíny kurzov

24.10.2017

čas: 09:00 - 14:00
kapacita: 50
cena: 45 €

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Zachová
mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť


Adresa
Súkennícka 4, 82109 Bratislava
APOLLO Klub, Dúhový salónik

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 745 *** zobraziť

mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť

web: elektroskolenia.sk

Adresa
MIPEL, spol. s r.o.
Prievozská 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)