NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017) A VYBRANÉ AKTUÁLNE PROBLÉMY ZÁKONY O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH PLATNÝ OD 1.6.2017) A VYBRANÉ AKTUÁLNE PROBLÉMY ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Obsahová náplň

Program 1. časti: Legislatívny rámec vybavovania sťažností Definícia pojmu sťažnosť a jej výluky Podávanie sťažností Odloženie sťažností Utajenie totožnosti sťažovateľa Prijímanie sťažností Príslušnosť na vybavovanie sťažností Lehota na vybavenie Prešetrovanie sťažností Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť Sťažnosť proti vybavovaniu sťažností Kontrola Program 2. časti: Úvod do problematiky všeobecne Pojem informácia z hľadiska Infozákona Informačný filibustering Vytvorenie novej informácie verzus informácia vytvorená Žiadateľ Úplná a obmedzená informačná povinnosť Obchodné spoločnosti ako povinná osoba Informácie nezverejnené z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, osobných údajov, obchodného tajomstva Zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku Neurčité pojmy Vyžadovanie súhlasu so zverejnením informácie Doplnenie žiadosti Odloženie žiadosti Lehoty na vybavenie žiadosti Rozhodnutie zápisom v spise Fiktívne rozhodnutie Rozhodnutie autoremedúrou Zverejňovanie informácií Evidencia žiadostí

Školenie sa uskutoční v našich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technikou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, oznámte nám to dva dni vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom.

Tešíme sa na Vás!

Lektor:
JUDr..Zuzana Latiková, PhD.

Termíny kurzov

19.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcová
tel:
+421 908 690 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrum AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania (budova CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)