Psychologické testy pre výberové konanie II. – OSOBNOSŤ

Popis kurzu

Kurz je určený psychológom, pracovníkom z oblasti HR a všetkým, koho zaujímajú praktické otázky použitia testov osobnosti pre výberové konanie. Dozviete sa, aké testy sa dajú použiť, ktoré testy sú najlepšie a za akých okolností. Dozviete sa, čo hovoria najnovšie poznatky o predikcii pracovného výkonu a problémového správania. Čiže odpoveď na otázku, aké pracovné správanie a výkon môžete po výberovom konaní očakávať. Dokonca aj to, s akou istotou a v akých situáciách sa toto správanie prejaví. Súčasťou kurzu budú aj informácie o tom, ktoré osobnostné vlastnosti súvisia s so správaním v práci a pre aké pracovné situácie sú najviac výhodné. V prípade záujmu je možné požiadať o zhotovenie vlastného osobnostného profilu.

Viac informácií na www.zrucnosti.sk

Obsah kurzu

Viac informácií na www.zrucnosti.sk

Organizátor