Vzdelávanie DPO - Data Protection Officer podľa GDPR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť zodpovedná osoba. Kurz obsahuje praktické príklady zosúladenia spoločnosti s nariadením a kontinuálnou ochranou osobných údajov v obchodných spoločnostiach.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

 • Špecialistu na implementáciu GDPR
 • Renomovaného právnika
 • Etického heckera

Kurz Zodpovednej osoby Data Protection Officer (DPO) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a je v súlade s akreditáciou ISO/IEC 17024.

Tvorcovia nariadenia, pri jeho tvorbe vychádzali z ISO/IEC 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti), riadenia rizík a elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb podľa eIDAS, v čom predstavujú audítori TÜV SÜD Slovakia európsku odbornú špičku.

Cieľová skupina

Zodpovedná osoba podľa nariadenia GDPR môže byť zamestnanec v rámci podniku alebo zodpovedná osoba, určená pre skupinu podnikov/subjektov.

 • Riaditelia a manažéri
 • Štatutári a prokuristi
 • Personalisti
 • Právnici
 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO
 • Profesionáli, venujúci sa PRIVACY
 • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry

Obsahová náplň

Deň 1: Základy ochrany osobných údajov

 • Právny rámec ochrany osobných údajov
 • Kľúčové koncepty, princípy a záväzky
 • Účastníci, role a zodpovednosti
 • Práva dotknutých osôb
 • Kategórie osobných údajov
 • Spracovanie citlivých osobných údajov
 • Bezpečnosť údajov a dátové prenosy
 • Orgán dohľadu
 • Riadenie GDPR v spoločnosti
 • Úlohy DPO
 • Dôvody spracovania a právny dôvod vrátane súhlasu
 • Práva dotknutých osôb a ich implementácia

Deň 2: Ochrana spracovania osobných údajov

 • Návrh riešení vzhľadom na GDPR
 • Technické možnosti na ochranu spracovania OÚ
 • Technické možnosti na zabezpečenie a prenosu OÚ
 • Hodnotenie vplyvu
 • Požiadavky a zodpovednosť
 • Audity podľa GDPR
 • Dozor, donucovacie opatrenia a sankcie
 • Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov

Deň 3: Predchádzanie a správa incidentov

 • Monitorovanie bezpečného spracovania
 • Riadenie incidentov
 • Zhromažďovanie dôkazov
 • Proces informovania a mitigácie incidentov

Certifikačná skúška

Lektor:
Ing. Igor Straka, JUDr. Pavel Nechala, Ľubomír Kopáček

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát pre Zodpovednú osobu Data Protection Officer (DPO)

Termíny kurzov

10.04.2018 - 12.04.2018
02.05.2018 - 04.05.2018
21.05.2018 - 23.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)