Certifikovaný koordinátor pre zosúladenie firmy s nariadením GDPR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prinášame unikátny kurz pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679.

 • Získate viac ako len výklad nariadenia.
 • Oboznámite sa s implementačným procesom vo firme.
 • Budete vedieť nie len právne, ale aj technické požiadavky a odporúčania pre zosúladenie firmy s nariadením.

Cieľová skupina

Pre každého, kto sa chce dozvedieť o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR viac, poznať povinnosti Zodpovednej osoby DPO a zabezpečiť správny priebeh implementácie nariadenia. Účastník kurzu sa oboznámi s tým, ako procesne, právne a technicky nastaviť ochranu spracovávaných osobných údajov a vyhnúť sa tak likvidačným pokutám.

 • Riaditelia a manažéri
 • Štatutári a prokuristi
 • Personalisti
 • Právnici
 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO
 • Profesionáli, venujúci sa PRIVACY
 • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry

Obsahová náplň

Deň 1: Základy ochrany osobných údajov

 • Právny rámec ochrany osobných údajov
 • Kľúčové koncepty, princípy a záväzky
 • Účastníci, role a zodpovednosti
 • Práva dotknutých osôb
 • Kategórie osobných údajov
 • Spracovanie citlivých osobných údajov
 • Bezpečnosť údajov a dátové prenosy
 • Orgán dohľadu
 • Riadenie GDPR v spoločnosti
 • Úlohy DPO
 • Dôvody spracovania a právny dôvod vrátane súhlasu
 • Práva dotknutých osôb a ich implementácia

Deň 2: Ochrana spracovania osobných údajov

 • Návrh riešení vzhľadom na GDPR
 • Technické možnosti na ochranu spracovania OÚ
 • Technické možnosti na zabezpečenie a prenosu OÚ
 • Hodnotenie vplyvu
 • Požiadavky a zodpovednosť
 • Audity podľa GDPR
 • Dozor, donucovacie opatrenia a sankcie
 • Spolupráca s orgánmi na ochranu údajov

Lektor:
Ing. Igor Straka, JUDr. Pavel Nechala

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát pre účastníkov kurzu, vydaný v zhode s ISO/IEC 17024

Termíny kurzov

10.04.2018 - 11.04.2018
02.05.2018 - 03.05.2018
21.05.2018 - 22.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)