DETAIL KURZU

Riadenie projektov s podporou MS Project

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Praktické zvládnutie nástroja MS Project v plánovacej a realizačnej fáze projektu. Efektívnym spôsobom poskytnúť prehľad funkcionalít nástrojov na podporu riadenia projektov Prostredníctvom prípadovej štúdie previazať znalosti riadenia projektov s nástrojom MS Project

Obsah kurzu

Základné funkcionality MS Project

 • Metodika PM z pohľadu využívania softvérovej podpory.
 • Začíname pracovať v MS Project: základné nastavenie Backstage (napr. kalendár, globálny template) a Interface (fixácie a podobne).
 • Aplikácia princípov teórie obmedzení v prostredí MS Project.

Pokročilé funkcionality MS Project

 • Tipy pre optimalizáciu projektu a sledovanie plnenia požiadaviek stakeholderov.
 • Zjednodušenie užívateľského rozhrania a customizácia.
 • Analýza získanej hodnoty (EVA).
 • Nastavenie indikátorov výkonnosti projektu.
 • Špecifické funkcie MS Project podľa očakávaní účastníkov (napr. default units, hammock task, úpravy časovej osi, filtrácia a zoskupovanie, lookup lists, podmienené formátovanie, pokročilá úprava kalendára,…).

Manažérsky reporting a aplikácia MS Project v praxi

 • Reportovacie moduly.
 • Využitie MS Project počas status meetingu.
 • Set-up Custom View(s) a Default Calendar.
 • Tvorba vlastných projektov.

Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I.

Certifikát certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať