DETAIL KURZU

Riadenie projektov s podporou MS Project

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Praktické zvládnutie nástroja MS Project v plánovacej a realizačnej fáze projektu. Efektívnym spôsobom poskytnúť prehľad funkcionalít nástrojov na podporu riadenia projektov Prostredníctvom prípadovej štúdie previazať znalosti riadenia projektov s nástrojom MS Project

Obsah kurzu

Definovanie projektu

Definovanie požiadaviek na projekt. Nastavenie projektu v prostredí MS Project. Nastavenie Outlook kalendára v prostredí MS Project. Nastavenie reportov.

Plánovanie projektu

Transformácia požiadaviek stakeholderov do úloh prostredníctvom WBS. Pridelenie zdrojov na projekt. Plánovanie kapacít a eliminácia preťaženia zdrojov. Definovanie cyklických činností. Časový harmonogram: sieťový diagram. Gantt chart a vykreslenie kritickej cesty. Nastavenie „baseline“ projektu pre následne monitorovanie zmi­en.

Realizácia projektu

Preplánovanie projektu. Riadenie zmien a aplikácia TOC v prostredi MS Project. Riadenie požiadaviek stakeholderov prostredníctvom efektívnych reportov. Reportovanie stavu projektu.

Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I.

Certifikát certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor