Riadenie projektov s podporou MS Project

Základné info
  • Termín kurzov: 01.06.2018
  • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Praktické zvládnutie nástroja MS Project v plánovacej a realizačnej fáze projektu. Efektívnym spôsobom poskytnúť prehľad funkcionalít nástrojov na podporu riadenia projektov Prostredníctvom prípadovej štúdie previazať znalosti riadenia projektov s nástrojom MS Project

Obsahová náplň

Definovanie projektu

Definovanie požiadaviek na projekt. Nastavenie projektu v prostredí MS Project. Nastavenie Outlook kalendára v prostredí MS Project. Nastavenie reportov.

Plánovanie projektu

Transformácia požiadaviek stakeholderov do úloh prostredníctvom WBS. Pridelenie zdrojov na projekt. Plánovanie kapacít a eliminácia preťaženia zdrojov. Definovanie cyklických činností. Časový harmonogram: sieťový diagram. Gantt chart a vykreslenie kritickej cesty. Nastavenie „baseline“ projektu pre následne monitorovanie zmien.

Realizácia projektu

Preplánovanie projektu. Riadenie zmien a aplikácia TOC v prostredi MS Project. Riadenie požiadaviek stakeholderov prostredníctvom efektívnych reportov. Reportovanie stavu projektu.

Účasť na tomto kurze sa odporúča po absolvovaní PM I.

Lektor:
Daniel Bútora, Marek Demčák

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

01.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)