Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program:

 • Právna úprava daňových priznaní
  • povinnosť podania daňového priznania
  • lehota na podanie daňového priznania a možnosť predĺženia lehoty
  • druhy daňových priznaní a spôsob ich podania
  • zdaňovacie obdobie
  • preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania a vyrovnanie celoročnej dane
 • Legislatívne zmeny platné a účinné od 1. 1. 2017 a 1. 1. 2018 s vplyvom na vyplňovanie tlačiva daňového priznania
 • Súvislý príklad na vyplnenie daňového priznania so zameraním na výklad jednotlivých oddielov a riadkov daňového priznania
  • pripočítateľné a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia
  • úprava základu dane závislých osôb vrátane – transferové oceňovanie a dokumentácia k nemu
  • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní technického zhodnotenia alebo opráv na prenajatom majetku
  • výdavky daňovo uznané len po zaplatení
  • odpisy hmotného a nehmotného majetku – prerušenie odpisovania, osobitosti pri nájme osobných automobilov
  • tvorba opravnej položky, odpis a postúpenie pri pohľadávkach
  • tvorba rezerv
  • výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety
  • úroky súvisiace s podkapitalizáciou
  • náklady na majetok osobného charakteru
  • úprava základu dane o položky naviazané na vyčíslený základ dane – členské príspevky, duálne vzdelávanie, sponzorské v športe, zápis osobného vozidla do evidencie
  • odpočet daňovej straty
  • odpočet výdavkov na výskum a vývoj
  • povinnosť platenia daňovej licencie
  • stanovenie platenia preddavkov na nasledujúce zdaňovacie obdobie
  • zdaňovanie podielov na zisku (dividend), vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku – osobitný základ dane 
Prednášajúci
Ing. Michaela Vidová  - Ministerstvo financií SR

Obsahová náplň

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 11:00 prednáška
 • 11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
 • 11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
 • 13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Termíny kurzov

09.02.2018

čas: 08:30 - 14:30
cena: 72 € (60 € bez DPH)
lektori: Ing. Michaela Vidová

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Pavlína Rajteková
mobil:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
Pavlina.Rajtekova@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
Twin City A, sféra, a.s.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)