Detail kurzu

Spoznaj práva svojho zákazníka

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

http://www.bpm-educat.com/…ho-zakaznika

"Zatiaľ čo jedna pozitívna recenzia priláka dvoch nových zákazníkov, negatívna odradí desiatich.“

V duchu uvedeného citátu sme pripravili seminár s názvom „Spoznaj práva svojho zákazníka“, ktorý má ozrejmiť základné práva zákazníka – spotrebiteľa – všetkým pracovníkom prichádzajúcim do priameho styku s končeným kupujúcim.

  • Aké sú základné informačné povinnosti predajcu?
  • Aké má zákazník práva a predajca povinnosti, ak je tovar reklamovaný?
  • Kedy má zákazník právo tovar vrátiť a kedy je to na proklientskom prístupe predajcu?

Na tieto a ďalšie otázky Vám v rámci seminára poskytneme vyčerpávajúce odpovede s odkazom na platnú legislatívu ochrany spotrebiteľa. Nevynecháme praktické príklady účelnej aplikácie v praxi a najčastejšie prehrešky predajcov.

Legislatívne vymedzenie:

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (v časti spotrebiteľských zmlúv).

Obsah seminára je možné prispôsobiť podľa osobitných požiadaviek skupiny.

Lektor:

JUDr. Martin Biskupič

V uplynulých rokoch pôsobil pre Slovenskú obchodnú inšpekciu na pozícií inšpektora pre priamy výkon kontroly dodržiavania legislatívy ochrany spotrebiteľa. Neskôr na pozícií metodika koncepčne a metodicky usmerňoval činnosť jednotlivých inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie v oblasti všeobecnej ochrany spotrebiteľa a v oblasti ochrany spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Z pozície metodika zastupoval Slovenskú republiku na pôde Európskej komisie v Bruseli.

V súčasnosti vykonáva funkciu spojenú s vedením právneho oddelenia agentúry implementujúcej Európske štrukturálne a investičné fondy, pričom sa naďalej venuje konzultačnej a lektorskej činnosti v oblasti spotrebiteľské­ho práva.

Kontaktná osoba

Ing.Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor