Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23

Základné info
  • Termín kurzov: 05.06.2018 - 07.06.2018
  • Miesto konania: Krakovská 23, Košice
  • Cena: 96 € (80 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Cena je uvedená pre § 23, pre § 21 a § 22 platia nižšie ceny. Ďalej pre vysoké napätie: +36,00 € s DPH, pre výbušné prostredie: +36,00 € s DPH
  • Organizátor: BE-SOFT a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov.

Obsahová náplň

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Termíny kurzov

05.06.2018 - 07.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Miriam Kyseľová
tel:
+421 55/720 16 *** zobraziť

email:
kyselova@... zobraziť


Adresa
Krakovská 23, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)