Kurz: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23

Popis kurzu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov.Poznámka k cene

Cena je uvedená pre § 23, pre § 21 a § 22 platia nižšie ceny. Ďalej pre vysoké napätie: +36,00 € s DPH, pre výbušné prostredie: +36,00 € s DPHKontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
+421 55/720 16 14
kyselova@besoft.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena