Prezentačné zručnosti II

Základné info
 • Termín kurzov: 28.05.2018 - 29.05.2018 + 2 ďalších termínov
 • Miesto konania: Liptovská 10 , Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Naučiť účastníkov presvedčivo a logicky štrukturovať svoju

  argumentáciu.

 • Viesť účastníkov k jednoduchému a stručnému vyjadrovaniu.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov tak, aby vedeli zaujať poslucháča a

  boli presvedčiví.

 • Zdokonaliť účastníkov v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú

  s prezentáciou.

Cieľová skupina

Kurz „Prezentačné zručnosti II.“ je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery, alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov. Kurz nadväzuje na kurz „Prezentačné zručnosti I.“ a je zameraný na zdokonalenie argumentácie, zvýšenie presvedčivosti vystúpenia, a na jednoduché a jasné vyjadrovanie

Obsahová náplň

Opakovanie a príprava príspevku (krátkej prezentácie)

 • stanovenie cieľov prezentácie
 • analýza poslucháčov, analýza postojov
 • príprava obsahu, štruktúra prezentácie, úvod, stred a záver
 • príprava a využitie vizuálnych pomôcok, rétorické postupy a verbálna

  stránka prezentácie

Argumentácia

 • argumentačné techniky, argumentovanie úžitkom z pohľadu cieľovej

  skupiny argumentácia TEL, uvádzanie faktov,

 • racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.

Neverbálna stránka prezentácie pre pokročilých.

Diskusia

 • pravidlá diskusie, moderovanie diskusie

Tréning jednoduchého vyjadrovania. Tréning prezentovania príspevku – intenzívny videotréning. Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Kristína Poláková, Rebeka Trepačová, Natália Kušnieriková

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

28.05.2018 - 29.05.2018
23.08.2018 - 24.08.2018
22.10.2018 - 23.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10 , 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)