Kurz: Prezentačné zručnosti II

Popis kurzu

 • Naučiť účastníkov presvedčivo a logicky štrukturovať svoju

  argumentáciu.

 • Viesť účastníkov k jednoduchému a stručnému vyjadrovaniu.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov tak, aby vedeli zaujať poslucháča a

  boli presvedčiví.

 • Zdokonaliť účastníkov v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú

  s prezentáciou.Obsah kurzu

Opakovanie a príprava príspevku (krátkej prezentácie)

 • stanovenie cieľov prezentácie
 • analýza poslucháčov, analýza postojov
 • príprava obsahu, štruktúra prezentácie, úvod, stred a záver
 • príprava a využitie vizuálnych pomôcok, rétorické postupy a verbálna

  stránka prezentácie

Argumentácia

 • argumentačné techniky, argumentovanie úžitkom z pohľadu cieľovej

  skupiny argumentácia TEL, uvádzanie faktov,

 • racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.

Neverbálna stránka prezentácie pre pokročilých.

Diskusia

 • pravidlá diskusie, moderovanie diskusie

Tréning jednoduchého vyjadrovania. Tréning prezentovania príspevku – intenzívny videotréning. Viac informácií na www.fbe.skCieľová skupina

Kurz „Prezentačné zručnosti II.“ je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery, alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov. Kurz nadväzuje na kurz „Prezentačné zručnosti I.“ a je zameraný na zdokonalenie argumentácie, zvýšenie presvedčivosti vystúpenia, a na jednoduché a jasné vyjadrovanieCertifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena