G8D report

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa zoznámia s významom a postupom aplikácie metódy Global 8D Report a získajú znalosti, ktoré im umožnia stať sa aktívnymi členmi riešiteľských tímov. Takto vyškolené tímy budú môcť zisťovať príčiny problémov, uskutočňovať a stanovovať nápravné opatrenia, ktoré zabránia ich opakovanému výskytu a doporučovať zlepšovanie procesov. Práca týchto tímov bude efektívnejšia, účinnejšia a výsledkom bude väčšia spokojnosť interných a externých zákazníkov.

Obsah kurzu

 • Zoznámenie sa s prístupmi k riešeniu problémov metódou Global 8D Report
 • Príprava na postup riešenia problémov: prehľad definícií, pojmov a používaných nástrojov
 • Aplikačné kritéria pre použitie Global 8D Report
 • Realizácia okamžitého núdzového opatrenia
 • Vytvorenie tímu – členstvo v tíme, úlohy a pracovné postupy
 • Formulácia a popis problému
 • Stanovenie dočasných opatrení: pojmy, nástroje a metódy
 • Stanovenie a overenie príčin problémov: základné príčiny a únikový bod, pracovný list
 • Výber a overenie trvalých opatrení k náprave pre základnú príčinu a únikový bod,pracovný list
 • Uskutočnenie a potvrdenie platnosti trvalých opatrení k náprave: plánovanie a prevencie problémov, validačná metrika
 • Prevencie opakovaného výskytu
 • Uznanie prínosu tímu a jednotlivcov
 • Riešenie konkrétných modelových situlácií a praktických príkladov

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 907 933 115
daniela.matyasova@dnvgl.com

Organizátor