DETAIL KURZU

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODOJMOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017

Obsah kurzu

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017

1. Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve. základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke, prípravné práce pri účtovnej uzávierke,

2. Inventarizácia majetku a záväzkov. fyzická a dokladová inventúra, posúdenie ocenenia majetku a záväzkov, inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,

3. Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke. doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka, precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov, opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, posúdenie reálnosti ocenenia, účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj

4. Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti. splatná daň odložená daň

5. Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát, poznámky (rozdiely medzi obsahom mikro a malých účtovných jednotiek), výkaz Cash flow (iba veľké a SVZ), výročná správa (iba tie, ktoré majú povinný audit), ukladanie účtovnej závierky, oznámení o schválení UZ a správy audítora vrátane výročnej správy) do registra v elektronickej for­me

6. Uzavretie účtovných kníh.

7. Zmeny v účtovníctve v roku 2017

8. Diskusia a odpovede na otázky

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania už od septembra 2017 poriada všetky kurzy a školenia vo svojich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Cieľová skupina

ÚČTOVNÍCI, EKONÓMOVIA, PODNIKATELIA A POD.

Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Dana Oravcová
+421 903 242 412
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor