Kurz: Angličtina pro pokročilé (B2) - komunikační kurz s rodilým mluvčím

Popis kurzu

rozvoj komunikace s důrazem na praktické užití jazyka v každodenních situacích (osobních i pracovních), na zlepšení komunikačních dovednosti a získání jistoty a schopnosti reagovat v jakékoliv situaci. Pozornost je věnována všem jazykovým dovednostem – čtení a poslech s porozuměním, ústní i písemný projev.Obsah kurzu

Náplň kurzu je vždy dána úrovní. Studium vede k upevnění úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (rozvoj všech dovedností – gramatika, mluvení, psaní, poslechové porozumění).

Výuka probíhá 1 x týdně po dobu 17 týdnů (celkem 34 vyučovacích hodin), vždy v pondělí od 17:00 do 18:30 (5.2.-11.6.2018). Učební materiály v ceně kurzu.Cieľová skupina

dospělí zájemci (bez omezení věku, profese) z řad veřejnosti i zaměstnanci firem bez nároku na odbornou specializaci,Kontaktná osoba

Mgr. Miriam Cekotová
+420 577 222 067
info@elingua.cz


Organizátor