Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rosahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. BONUS: Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici

Obsahová náplň

Obsah kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Termíny kurzov

04.05.2017 - 05.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Beáta Horňáková
tel:
+421 55/720 16 *** zobraziť

mobil:
+421 903 806 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
stredisko Košice, Štúrova 6 , Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape