Kurz: Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rosahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. BONUS: Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismiObsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní techniciPoznámka k cene

Poskytujeme zľavu pre účastníkov, ktorí absolvovali u nás školenie bezpečnostných technikov, príp. aktualizačnú odbornú prípravu.Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
+421 55/720 16 14
kyselova@besoft.sk


Organizátor