Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rosahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. BONUS: Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici

Obsahová náplň

Obsah kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Termíny kurzov

30.03.2017 - 31.03.2017
04.05.2017 - 05.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Beáta Horňáková
tel: +421 55/720 16 14
mobil: +421 903 806 673
e-mail: skolenia@besoft.sk

Adresa
stredisko Košice, Štúrova 6 , Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 055/720 16 10-4
email: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape