DETAIL KURZU

Mzdy a personalistika 2017/2018 (Ročné zúčtovanie, zmeny v mzdovej učtárni, OOU....) (Ing. Prajová, RNDr, Motyčková, JUDr. Macová, Ing. Kajanovičová...)

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Podrobný program jednotlivých seminárov nájdete na našom webe www.educo-consult.sk

Obsah kurzu

 1. Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1. a1.5.2018 (RNDr.Jana Motyčková)

  Termín: 14.02.2018 – Žilina

 2. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a

  zmeny od 1.1.2018 (Ing. Marcela Prajová)

  Termíny: 16.02.2018 – Žilina

 3. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia

  EÚ ,,GDPR" (JUDr. Marcela Macová)
  Termíny: 15.02.2018 – Žilina
  16.02.2018 – Košice

 4. Aktuality v mzdovej učtárni a ročné zúčtovanie (Júlia Pšenková)

  Terminy: 05.02.2018 – Žilina
  06.02.2018 – Košice

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov. Široká odborná verejnosť.

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor